Jubileusz Góry Kalwarii. 347 lat od nadania praw miejskich

0
Jubileusz Góry Kalwarii

GÓRA KALWARIA 26 lutego przypada 347 rocznica nadania Górze Kalwarii przez króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego praw miejskich.


Kilka słów o rocznicy praw miejskich

Głównym inicjatorem utworzenia, w obrębie dawnej średniowiecznej osady targowej wzmiankowanej po raz pierwszy w dokumencie biskupa poznańskiego Boguchwała II z 1252 roku, nowożytnego centrum pielgrzymkowego był biskup Stefan Wierzbowski. Analizując późniejszy o trzy lata XVII-wieczny dokument (darowiznę dworu w Górze na rzecz króla) możemy dowiedzieć się, iż biskup zabiegając o przywilej królewski działał „dla pomnożenia chwały Bożej przez misteria Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa i dla szerzenia czci Najświętszej Dziewicy Maryi Niepokalanie Poczętej oraz uczczenia wszystkich świętych…”.

Na mocy aktu z 26 lutego 1670 roku m.in.

  • określono granice nowego miasta lokowanego na prawie magdeburskim,
  • zwolniono przybywających licznie osadników na okres pięćdziesięciu lat z wszelkich powinności i opłat wobec władcy i od odpowiedzialności za popełnione wykroczenia przed urzędnikami i urzędami królewskimi,
  • wyznaczono dwa dni handlowe (jarmarki) przypadające w poniedziałki i środy.

Najbardziej symbolicznym świadectwem aktualności powyższego aktu prawnego z XVII wieku również i dziś pozostaje natomiast herb miasta w postaci półksiężyca unoszącego się nad krzyżem z sercem przebitym czterema gwoździami stojącego nad kulą słoneczną i ziemią wzmiankowany po raz pierwszy właśnie w przywileju praw miejskich.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię