Katarzyna Paprocka nie zna powodów wykluczenia z PiS

0

POWIAT Katarzyna Paprocka, pełniąca funkcję członka zarządu powiatu piaseczyńskiego wydała oświadczenie.

Szanowni Państwo,

odnosząc się do informacji, dotyczącej mojej osoby jako członka zarządu Powiatu Piaseczyńskiego, zamieszczonej w mediach oraz na profilach społecznościowych, pragnę Państwa poinformować, iż do chwili obecnej nie otrzymałam pisemnego stanowiska władz Prawa i Sprawiedliwości o cofnięciu rekomendacji na w/w stanowisko, ani też jakiegokolwiek pisma wykluczającego mnie z szeregów partii.
Nie znam powodów leżących u podstaw rzekomej decyzji związanej z moją osobą.
Oświadczenie Pana Sergiusza Muszyńskiego, zamieszczone na jego prywatnym profilu społecznościowym, budzi moje wątpliwości co do obowiązujących w partii rządzącej standardów postępowania.
Bardzo mnie cieszy uznanie Pana Muszyńskiego, doceniające minione trzy lata satysfakcjonującej i owocnej współpracy między radnymi PiS i PO. Jest to niewątpliwie dowód min. mojego dużego zaangażowania i wysokiej jakości mojej pracy na stanowisku członka zarządu Powiatu Piaseczyńskiego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości.
Fakt publicznego poddawania w wątpliwość moich kompetencji społecznych stoi w sprzeczności z powyższą pochwałą, a niezwykle ogólnikowe zarzuty pod moim adresem uniemożliwiają odniesienie się do sprawy.
W związku z tym, proszę wybaczyć brak komentarzy w przestrzeni publicznej z mojej strony.

Z wyrazami szacunku
Katarzyna Paprocka
Członek Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego

 

czytaj też:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię