Mając na uwadze rosnące zainteresowanie mediów oraz chęć wyjaśnienia opinii publicznej wątpliwości dotyczących relacji między Panią Katarzyną Paprocką a Prawem i Sprawiedliwością, uprzejmie wyjaśniam co następuje:

1) Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy sytuacji, władze okręgowe Prawa i Sprawiedliwości podjęły decyzje o usunięciu Pani Katarzyny Paprockiej z Klubu Radnych oraz z szeregu członków Prawa i Sprawiedliwości. Powyższe decyzje poprzedziło cofnięcie Pani Katarzynie Paprockiej rekomendacji do reprezentowania naszej formacji w zarządzie powiatu piaseczyńskiego;

2) Władze powiatowe Prawa i Sprawiedliwości zostały poinformowane o decyzjach oraz przyczynach leżących u podstaw ich podjęcia. Należą do nich wątpliwości co do przestrzegania przez Panią Katarzynę Paprocką jako osobę pełniącą funkcję publiczną standardów Prawa i Sprawiedliwości w relacjach między urzędem a prywatnym przedsiębiorcą, a także sygnalizowane przez Starostę Wojciecha Ołdakowskiego trudności we wzajemnej współpracy;

3) Decyzję o cofnięciu rekomendacji poprzedziło szereg rozmów przedstawicieli władz okręgowych i powiatowych Prawa i Sprawiedliwości z Panią Katarzyną Paprocką, w ramach których została poproszona o złożenie wyjaśnień. W obliczu braku woli do rzetelnego wyjaśnienia sprawy a także uznaniu udzielonych przez Panią Katarzynę Paprocką odpowiedzi za niewystarczające, podjęto decyzję o wykluczeniu z Klubu Radnych oraz szeregu członków Prawa i Sprawiedliwości;

4) Oczekujemy, że zgodnie z zawartym na początku kadencji pisemnym porozumieniem, Klub Radnych Platformy Obywatelskiej wywiąże się ze swoich zobowiązań, udzielając Prawu i Sprawiedliwości wsparcia w zakresie odwołania Pani Katarzyny Paprockiej z funkcji członka zarządu powiatu piaseczyńskiego i powołania na to stanowisko nowej osoby, posiadającej stosowną rekomendację;

5) W trakcie minionych trzech lat współpracy między radnymi Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej udało się rozwiązać wiele istotnych problemów lokalnych, co miało wpływ na poprawę warunków życia mieszkańców naszego powiatu. Jako Prawo i Sprawiedliwość deklarujemy wolę kontynuowania dotychczasowej dobrej współpracy;

Sergiusz Muszyński
pełnomocnik Prawa i Sprawiedliwości
w powiecie piaseczyńskim

czytaj też: 

1 KOMENTARZ

  1. Słabe to bardzo, kobiecie coś takiego zrobić! Szkoda kobiety. Patrząc na tą Panią i pozostałych Panów, tym ostatnim źle z oczu patrzy. Daleko im do gentelmenów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię