Kobiety szyją maseczki… w areszcie śledczym

0

W ramach programu resocjalizacyjnego skazane kobiety odbywające karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Warszawie Grochowie szyją maseczki ochronne. Efekty ich pracy trafią między innymi do powiatu piaseczyńskego

W obliczu wprowadzonego stanu epidemii kadra Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie zmobilizowała skazane kobiety do zaangażowania się w akcję pomocową, która wspierać będzie jednostki penitencjarne okręgu warszawskiego, a także inne instytucje potrzebujące tego wsparcia.
Szycie maseczek ochronnych odbywa się przy zachowaniu wszystkich niezbędnych zasad higieny – podkreśla ppor. Ewa Smolińska, wychowawca ds. kulturalno-oświatowych. – Skazane przed przystąpieniem do pracy dezynfekują ręce i powierzchnie narażone na niebezpieczeństwo. Zajęcia maja formę warsztatów. Osadzone podnoszą swoją świadomość w zakresie chorób zakaźnych oraz przestrzegania zasad higieny w związku z zagrożeniem koronawirusem. Dodatkowo kształtuja umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych oraz uświadamiają sobie znaczenie konkretnych zachowań dla niesienia pomocy społecznej.
W ciągu pierwszego dnia 15 skazanych kobiet uczestniczących w ramach programu resocjalizacyjnego uszyło ponad 300 maseczek ochronnych. Przewiduje sie, że docelowo skazane będą szyły 600 maseczek dziennie.
Jak się dowiedzieliśmy część maseczek trafi do powiatu piaseczyńskiego – m.in. do Domu Pomocy Społeczenej w Górze Kalwarii oraz Domu Samotniej Matki w Chyliczkach.

Adam Braciszewski

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię