Spółka Koleje Mazowieckie zamontowała nowoczesne urządzenia zliczające firmy Dilax w 69 pojazdach. Posiadają one moduł integracji z każdym innym systemem zliczania, który w przyszłości zostanie zamontowany na kolejnych pojazdach. Dzięki systemom liczącym będzie możliwe lepsze dostosowanie oferty do oczekiwań podróżnych.

W System Automatycznego Zliczania Pasażerów firmy Dilax są wyposażone pojazdy ER 75 „Flirt” oraz wagony piętrowe zarówno firmy Bombardier, jak i PESA. Oprócz zasadniczej funkcji zliczania potoków podróżnych urządzenia posiadają aplikację umożliwiającą współpracę z innymi systemami liczącymi, a przez to możliwość tworzenia zintegrowanych raportów zbiorczych dla konkretnego pociągu, stacji czy linii.
– Dzięki systemom liczącym będziemy mieli wiedzę o tym jak rozkładają się potoki pasażerskie, jakie odcinki na danej trasie cieszą się największym zainteresowaniem, na których stacjach jest największa wymiana pasażerów, w jakie dni najczęściej korzystają oni z połączeń – mówi Dariusz Grajda, członek zarządu, dyrektor handlowy KM. – Ta wiedza pozwoli nam lepiej dopasować się do oczekiwań pasażerów, a to – mam nadzieję – bezpośrednio przełoży się na ich zadowolenie.

Zasada działania systemu

System zliczania pasażerów DILAX Citisense jest zintegrowany z każdym innym systemem zliczania, który jest, bądź będzie zamontowany w kolejnych pojazdach. Dzięki pozycjonowaniu pociągu za pomocą GPS system zliczający poprawnie identyfikuje stacje i przystanki, na których zatrzymuje się pociąg. Grupy czujników zamontowanych nad drzwiami na zasadach przecięcia podwójnej wiązki świetlnej określają kierunek przemieszczania się podróżnych oraz ich liczbę. Wyniki z każdych drzwi przekazywane są do komputera pokładowego pojazdu wiodącego, a ten za pomocą fal GSM przekazuje dane do serwera spółki. Tu dane są odbierane i przetwarzane w jeden raport dla stacji. Kolejne zatrzymania i kolejne raporty stacyjne tworzą raport dla pociągu. Następne raporty z pociągów tworzą raporty dobowe dla linii, a te tworzą raporty dla linii w interesującym nas przedziale czasowym (tygodniowe, miesięczne, kwartalne, roczne).
– Cieszymy się, że dzięki Kolejom Mazowieckim zyskaliśmy klienta, który – tak jak my – stawia na mobilność przyszłości – mówi Sassan Schirazi, dyrektor Działu Public Mobility DILAX. – Nasze innowacyjne technologie precyzyjnego zliczania pasażerów oraz oprogramowanie do zarządzania danymi i analizy predykcyjnej DILAX Citisense wspomagają przedsiębiorstwa w rozwoju nowoczesnych usług komunikacyjnych. Tym samym Koleje Mazowieckie są najlepiej przygotowane na stale zmieniające się, złożone wymogi rynku.

AB/ fot. KM

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię