Kolejna dotacja na projekt ekologiczny pozyskana!

0

TARCZYN Gmina Tarczyn wraz z przedszkolem w Tarczynie zaplanowała środki własne i pozyskała dofinansowanie z Funduszu Naturalnej Energii na realizację projektu pn. „Mali EkoBadacze”. Tarczyńskie przedsięwzięcie wywalczyło czołowe miejsce w ścisłym gronie najlepszych, zwycięskich inicjatyw na Mazowszu.


Realizacja projektu będzie składała się z szeregu różnych działań. Zakupione zostanie m.in. wyposażenie pracowni ekologicznej w przedszkolu, które posłuży jako innowacyjne, nowoczesne narzędzie dydaktyczne do przeprowadzania zajęć z przedszkolakami. Celem zakupu i użycia zestawów jest zwiększenie zainteresowania dzieci ekologią oraz wpojenie im nawyków proekologicznych, które będą procentować w dalszych latach edukacji i dorosłym życiu.

Ponadto przeprowadzone zostaną ciekawe, urozmaicone warsztaty ekologiczne dla przedszkolaków, w tym laboratoria ekologiczne (doświadczenia, eksperymenty, obserwacje) oraz zajęcia nt. ochrony powietrza, wody, gleby i funkcjonowania ekosystemu.

Zwieńczeniem projektu będzie organizacja pikniku ekologicznego, w czasie którego zorganizowana zostanie plenerowa wystawa prac przedszkolaków wykonanych w ramach ogłoszonego uprzednio konkursu plastycznego. W czasie imprezy odbędą się też ekologiczne prelekcje, quizy i rodzinne zabawy.

Pozyskana przez gminę i przedszkole dotacja została zdobyta w ramach konkursu grantowego Funduszu Naturalnej Energii ogłaszanego przez GAZ SYSTEM przy współpracy z Fundacją Nasza Ziemia na najlepsze regionalne projekty ekologiczne.

Jak czytamy na stronie organizatora, w tym roku wpłynęło 49 wniosków o dofinansowanie, prezentujących wysoki poziom. Zwycięzcy w ciekawy sposób podchodzili do potrzeb środowiskowych: czystości powietrza, gospodarki odpadami, poszanowania bioróżnorodności. Charakterystyczne jest ukierunkowanie na aktywizację lokalnych społeczności.

źródło: tarczyn.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię