Kolejne podejście do sprzedaży gruntów po KPGO Mysiadło

0

LESZNOWOLA Gmina ogłosiła właśnie kolejne przetargi na sprzedaż gruntów po KPGO Mysiadło. Dotychczasowe próby zbycia tych terenów zakończyły się niepowodzeniem. Teraz oferowane nieruchomości zostały podzielone na mniejsze, co ma zachęcić potencjalnych nabywców


Gmina próbuje sprzedać w pierwszym rzucie pięć działek. Pierwsze cztery o numerach 1/282, 1/283, 1/285 i 1/286 powstały z podziału większej, niezabudowanej działki – 1/273. Ich powierzchnia wynosi od 2,1 ha do 2,6 ha. Cena wywoławcza działek waha się od 22,7 mln zł do 27,5 mln zł. Aby przystąpić do przetargu trzeba wpłacić wadium wynoszące od 4,5 mln zł do 5,5 mln zł w przypadku największej nieruchomości. Przetarg zaplanowano na 19 lipca w urzędzie gminy. Na sprzedaż wystawiono też zabudowaną działkę 1/287 o powierzchni nieco ponad 1,1 ha, na terenie której znajduje się m.in. niewykorzystywany hotel robotniczy. Cenę wywoławczą określono tu na 12,5 mln zł, zaś wadium na 2,5 mln zł. Termin przetargu: 20 lipca.

TW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię