Kolejne wsparcie samorządu Mazowsza dla Warszawy i gmin okołowarszawskich

0

Tym razem, dzięki pomocy samorządu Mazowsza do szpitali trafiły urządzenia do bezdotykowego mierzenia temperatury, mazowieckie szkoły zakupią niezbędny sprzęt i oprogramowanie do nauki zdalnej, a na terenie całego województwa pojawi się 31 nowych stacji meteorologicznych. Wsparcie trafi także do mazowieckich gmin na budowę i modernizację lokalnych targowisk.

– Pandemia wpłynęła na wszystkie dziedziny życia, w tym także na edukację. Cały czas docierają do nas sygnały o problemach w naszych mazowieckich szkołach wynikających z braku sprzętu i pomocy naukowych. Chcemy pomóc w zorganizowaniu efektywnej nauki zdalnej, dlatego przekazujemy środki na zakup sprzętu i oprogramowania. Niestety, w naszym kraju także zmiany klimatyczne stają się coraz bardziej odczuwalne. Będziemy więc pomagać lokalnym samorządom w walce z suszą. Podjęliśmy również decyzję o przeznaczeniu środków w ramach PROW na budowę i modernizację lokalnych targowisk – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Urządzenie do bezdotykowego mierzenia temperatury dla Warszawy i gmin okołowarszawskich

Bezdotykowe i dokładne – w 20 mazowieckich szpitalach zainstalowane zostaną urządzenia do bezdotykowego mierzenia temperatury. Pozwolą one szybko i precyzyjnie zbadać temperaturę wszystkim osobom wchodzącym do placówki. Dzięki wsparciu UE na ten cel przeznaczono aż 1,7 mln zł. Bezdotykowy system do mierzenia temperatury trafił do:

 • Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego;
 • Wojskowego Instytutu Medycznego;
 • Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o.;
 • Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej;
 • Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, ul. Banacha 1;
 • Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie;
 • Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie;
 • Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy Niekłańskiej;
 • Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim;
 • Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie;
 • Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku;
 • Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy
  w Dziekanowie Leśnym.

Przesiewowe badania temperatury, przy wykorzystaniu systemu, będą robione przed wejściem do placówek medycznych. Najważniejszą zaletą zakupionych systemów jest szybkie i bardzo dokładne mierzenie temperatury (+/- 0,3) wielu osobom równocześnie. Badanie jest bezpieczne i efektywne i co ważne – możliwe np. przez maseczki. System wyposażony jest w najnowszy model kamery termowizyjnej. Wbudowany algorytm AI pozwala na badanie osób znajdujących się w odległości do 3 m od kamery. Połączenie z serwerem, wyposażonym w inteligentne algorytmy AI, określa punkt pomiaru (rozpoznanie twarzy).

– Urządzenie zostanie zamontowane przy głównym wejściu do szpitala i do poradni specjalistycznych w taki sposób, aby miało w swoim zasięgu absolutnie wszystkich wchodzących. Do tej pory pomiar ciepłoty pacjentom mierzyliśmy ręcznie, co angażowało wiele osób. Pomagali nam przy tym studenci. To urządzenie pozwoli nam kontrolować sytuację bez angażowania personelu – zauważa Jarosław Rosłon dyrektor szpitala w Międzylesiu.

Na Mazowszu powstaną mierniki suszy

W naszym kraju zmiany klimatyczne stają się coraz bardziej odczuwalne. Borykamy się z małymi opadami bądź ich brakiem, co skutkuje suszą i przyczynia się do obniżenia plonów, spadku poziomu wód gruntowych, a nawet zaniku wody w istniejących zbiornikach. Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza na terenie całego województwa pojawi się 31 nowych stacji meteorologicznych, które pomogą w ustaleniu skali suszy rolniczej. Na ten cel samorząd przeznaczył aż 1,5 mln zł.
– Susza jest niestety coraz częstszym zjawiskiem w naszym województwie. Chcemy wspomóc rolników dlatego też zdecydowaliśmy się na zakup 31 nowych stacji meteorologicznych. Tak duża ilość mierników przyczyni się do zbierania faktycznych informacji o stanie suszy w danym regionie, a to z pewnością pomoże podjąć rolnikom decyzję o strukturze upraw – podkreśla Janina Ewa Orzełowska członek zarządu województwa mazowieckiego.
Monitoringiem suszy rolniczej zajmuje się Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Obecnie na terenie Mazowsza posiada jedynie 6 stacji meteorologicznych zbierających dane dot. suszy. Niestety powoduje to, że punkty pomiarowe są bardzo oddalone od miejsc objętych suszą. Im większe oddalenie, tym mniejsza dokładność danych meteorologicznych, ponieważ dane dla terenu objętego suszą nie są mierzone, a wyliczane na podstawie danych uzyskanych w miejscach oddalonych nawet o 70 km. Takie rozmieszczenie sprawia, że te informacje nie odpowiadają faktycznej sytuacji meteorologicznej w obszarze, którego dotyczą.

CZYTAJ TAKŻE:  Zdemontowano kilkanaście progów zwalniających. Z jakiego powodu?

Wsparcie na zakup sprzętu i oprogramowania dla 61 szkół w Warszawie i gminach okołowarszawskich

Epidemia koronawirusa sprawiła, że nauka w szkołach przeszła na system zdalny. Nie wszystkie szkoły w naszym województwie zdążyły się przygotować do takiego rodzaju prowadzenia zajęć. Zarząd województwa podjął więc decyzję o realizacji pozakonkursowego projektu „Mazowiecki projekt przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”. Na ten cel przeznaczonych zostało aż 35 mln zł z czego 28 mln zł to środki z UE. Wsparcie trafi także do 61 szkół z Warszawy i gmin okołowarszawskich.
– W świetle pandemii koronawirusa i innych ewentualnych przyszłych zdarzeń uniemożliwiających prowadzenie nauczania stacjonarnego konieczne stało się rozszerzenie naszego wsparcia o sprzęt i oprogramowanie do nauczania zdalnego. Mamy nadzieję, że w ten sposób uda nam się pomóc mazowieckim szkołom i poprawić efektywność zajęć online – podkreśla członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc.
Zakupione tablety i laptopy będą mogły być wykorzystywane zarówno przez nauczycieli do prowadzenia zajęć lekcyjnych w formie zdalnej, ale też uczniów. Sprzęt wyposażony będzie również w pakiet oprogramowania do wspomagania nauki danego przedmiotu, pozwalającego na wykorzystanie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej na zajęciach lekcyjnych prowadzonych w formie zdalnej.


W Warszawie i gminach okołowarszawskich dofinansowanie trafi do:

 • Szkoły Podstawowej im. Cypriana Godebskiego w Raszynie;
 • Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie;
 • Publicznej Szkoły Podstawowej im. Zawiszy Czarnego w Żakowie;
 • Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Woli Rasztowskiej;
 • Zespołu Szkolnego w Cegłowie;
 • Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej, Szkoła Podstawowa im. Witolda Zglenickiego w Woli Kiełpińskiej;
 • Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim;
 • I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego w Błoniu;
 • Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Józefosławiu;
 • Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janiny Januszewskiej w Ciemnym;
 • Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Mrozach;
 • Szkoły Podstawowej nr 1 im. Piotra Skargi w Milanówku;
 • Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Legionów Polskich 1914-1918;
 • Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliszewie;
 • Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Czachówku;
 • Szkoły Podstawowej im. Płka. Stanisława Królickiego w Izabelinie;
 • Zespołu Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego w Warszawie;
 • Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 177 im. Marii Konopnickiej w Warszawie;
 • Zespołu Szkół Łączności w Warszawie;
 • Zespołu Szkół Nr 34 im. Mieszka I w Warszawie;
 • Zespołu Szkół nr 128 w Warszawie;
 • Szkoły Podstawowej nr 227 im. Kapitana Lucyny Hertz w Warszawie;
 • Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie;
 • Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie;
 • Szkoły Podstawowej im. Włodzimierza Puchalskiego w Otrębusach;
 • Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku;
 • CLXIV Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Warszawie;
 • Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Urlach;
 • Zespołu Szkół w Latowiczu;
 • Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Okuniewie;
 • Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym;
 • Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Kobyłce;
 • Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 roku w Zabrowie;
 • Szkoły Podstawowej im. Rzeczypospolitej Norwidowskiej w Strachówce;
 • Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie;
 • Szkoły Podstawowej nr 289 im. Henryka Sienkiewicz w Warszawie;
 • Publicznej Szkoły Podstawowej im. batalionu „Zośka” w Celestynowie;
 • Szkoły Podstawowej nr 157 im. Adama Mickiewicza;
 • Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Zielonce;
 • Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. M. Dąbrowskiej w Komorowie;
 • Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej;
 • Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie;
 • Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Karczewie;
 • Szkoły Podstawowej nr 215 im. Piotra Wysockiego w Warszawie;
 • Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kazuniu Nowym;
 • Szkoły Podstawowej im. Por. Stanisława Lecha w Poświętnem;
 • Szkoły Podstawowej nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie;
 • Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie;
 • Zespołu Szkolnego, Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Stanisławowie;
 • Szkoły Podstawowej im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Wiśniewie;
 • Szkoły Podstawowej im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie;
 • Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Mińsku Mazowieckim;
 • Szkoły Podstawowej im. Wojciecha Górskiego w Pamiątce;
 • Szkoły Podstawowej im. Pomnik Wdzięczności w Zakroczymiu;
 • Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sobieniach-Jeziorach;
 • Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Kałuszynie;
 • Zespołu Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego w Górze Kalwarii;
 • Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie;
 • Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Ruścu;
 • Zespołu Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu;
 • Szkoły Podstawowej im. Gen. Józefa Bema w Rudzie.
CZYTAJ TAKŻE:  Wylicytuj jeden dzień pracy burmistrza Arkadiusza Strzyżewskiego!

9,4 mln zł na targowiska i bazarki na Mazowszu

Nowoczesne, oświetlone, utwardzone, z parkingami i sanitariami – tak wkrótce będą wyglądać kolejne targowiska na Mazowszu. W tym roku samorząd Mazowsza przeznaczył 9,4 mln zł na budowę i modernizację lokalnych bazarków i targowisk. Wsparcie trafi do 12 gmin z Mazowsza. Pomoc na budowę i modernizację targowisk otrzymają okołowarszawskie gminy Lesznowola, Milanówek i Stare Babice.
Klienci cenią targowiska przede wszystkim za możliwość zakupu świeżej żywności. To właśnie tam najczęściej można spotkać zdrową, ekologiczną i nieprzetworzoną żywność od lokalnych producentów. Modernizacja targowisk i bazarków to także dobra wiadomość dla rolników, dla których handel stanowi ważne źródło dochodu. W obecnej sytuacji epidemiologicznej wspieranie lokalnych przedsiębiorców nabiera nowego znaczenia – mówi wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Do gmin Milanówek, Lesznowola i Stare Babice trafi prawie 3 mln zł. Dzięki wsparciu przebudowane zostanie gminne targowisko w Milanówku, a w Lesznowoli o Starych Babicach powstaną nowe bazarki.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię