Kolejne zarzuty dla byłego kierownictwa Banku Spółdzielczego w Lesznowoli

0

LESZNOWOLA Prokuratura Regionalna w Warszawie prowadzi śledztwo dotyczące nieprawidłowości, do jakich dochodziło w Banku Spółdzielczym w Lesznowoli. Polegały one między innymi na udzielaniu kredytów bez ustanawiania odpowiednich zabezpieczeń, udzielanie ich osobom nie posiadającym zdolności kredytowej, nie stosowaniu się do zasad zawartych w regulacjach bankowych, udzielaniu kredytów bez sporządzania jakiejkolwiek dokumentacji, a także nieuzasadnionym wyłączeniu niektórych kredytów z windykacji.

Bank stracił wiele milionów złotych

Ustalenia poczynione w toku śledztwa doprowadziły do zatrzymania kolejnych osób, które były zamieszane w przestępczy proceder. Zatrzymań dokonali 24 sierpnia 2017 roku funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji działający na polecenie prokuratora z Prokuratury Regionalnej w Warszawie. Wśród zatrzymanych jest między innymi była prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Lesznowoli, a także osoba pełniąca w przeszłości funkcję członka komitetu kredytowego tego banku.

Była prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Lesznowoli, która pełniła tę funkcję już od lat 90-tych, podejrzana jest o niezgodne z prawem działania, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami spośród kierownictwa banku, które podejmowane były w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

Zarzuty stawiane podejrzanej obejmują świadome przyjęcie, jako zabezpieczenia udzielonych pożyczek mieszkaniowych, weksli własnych z podrobionym podpisem osoby fikcyjnej, która miała być stroną określonych umów. W ten sposób podejrzana przywłaszczyła sobie mienia wielkiej wartości w postaci powierzonych środków pieniężnych Banku Spółdzielczego w Lesznowoli w łącznej kwocie ponad 7 milionów złotych. Prokurator zarzucił podejrzanej oszustwo w stosunku do mienia znacznej wartości oraz przestępstwo łapownictwa menedżerskiego.

W toku śledztwa ustalono także, że podejrzana wprowadziłą w błąd jedno z zagranicznych zgromadzeń misyjnych i do doprowadziła je do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie ponad 1 miliona 360 tysięcy złotych. Zagraniczne zgromadzenie misyjne przeznaczyło te pieniądze na działalność charytatywną.

Byłej prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Lesznowoli, która z tytułu pełnionej funkcji była zobowiązana do zajmowania się sprawami majątkowymi banku, prokurator zarzucił także przyjęcie korzyści majątkowej w łącznej kwocie ponad 600 tysięcy złotych. Podejrzana przyjmowała te pieniądze w związku z udzieleniem kredytów inwestycyjnych ustalonym podmiotom.

Ogłoszone podejrzanej zarzuty obejmują także niedopełnienie obowiązku dokonania prawidłowej oceny zdolności kredytowej kredytobiorcy. Pomimo negatywnych opinii analityka kredytowego podejrzana zawarła umowy kredytowe i o pożyczki hipoteczne, do których przedkładano podrobione zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach. Podejrzana zaniechała ponadto uzyskania od kredytobiorcy zabezpieczenia pożyczki hipotecznej. Te działania podejrzanej doprowadziły do wyrządzenia w mieniu banku szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, której łączna kwota wyniosła ponad 3 miliony złotych.

W popełnieniu tych przestępstw z podejrzaną byłą prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Lesznowoli współdziałały pozostałe osoby zatrzymane w tej sprawie. Im również prokurator ogłosił zarzuty.

Po wykonaniu czynności procesowych z udziałem podejrzanych w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie skierowano do Sądu wnioski o zastosowanie wobec wszystkich zatrzymanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do wniosków prokuratora i tymczasowo aresztował podejrzanych do 22 listopada 2017 roku.

Podejrzana podjęła próbę przekupstwa

Była Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Lesznowoli była już zatrzymana 17 maja 2017 roku do innej sprawy prowadzonej przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie. W toku tego śledztwa prokurator zarzucił jej próbę przekupstwa. Celem działania podejrzanej było wówczas skłonienie prokuratora prowadzącego śledztwo w sprawie nieprawidłowości stwierdzonych w działalności Banku Spółdzielczego w Lesznowoli do naruszenia przepisów kodeksu postępowania karnego poprzez podjęcie bezpodstawnej decyzji procesowej o umorzeniu postępowania karnego.

Działania podjęte przez podejrzaną nie miały wpływu na tok prowadzonego postępowania, w którym podejrzanej ogłoszono już 15 zarzutów.

Zarzuty usłyszało już 14 osób

Obszerny materiał dowodowy, jaki został zebrany w sprawie nieprawidłowości w Banku Spółdzielczym w Lesznowoli, pozwolił na ogłoszenie zarzutów już 14 osobom. Wśród nich są między innymi: była prezes i była wiceprezes zarządu Banku Spółdzielczego w Lesznowoli, byli członkowie zarządu tego banku oraz osoby pozostające z nimi w kontaktach towarzyskich.

Zarzuty stawiane podejrzanym obejmują między innymi brak należytej staranności przy udzielaniu kredytów i monitorowaniu ich spłat, a także nie stosowanie się do zasad ostrożności wynikających z przepisów prawa bankowego. W śledztwie ujawniono przypadki zaniechania przez kierownictwo banku ustanowienia wymaganych zabezpieczeń, udzielanie kredytów osobom, które nie posiadały zdolności kredytowej oraz podrabianie dokumentacji bankowej dotyczącej udzielonych pożyczek mieszkaniowych i kredytów konsumpcyjnych.

Ponadto w sprawie dokonano zabezpieczeń majątkowych na poczet naprawienia szkody oraz grożącej kary grzywny, stosując je w stosunku do dwóch podejrzanych na łączną kwotę 7 milionów 874 tysiące 300 złotych.

Śledztwo jest rozwojowe

Śledztwo dotyczące nieprawidłowości w Banku Spółdzielczym w Lesznowoli Prokuratura Regionalna w Warszawie prowadzi wspólnie z Wydziałem do Spraw Odzyskiwania Mienia Komendy Stołecznej Policji. Zostało ono wszczęte na skutek zawiadomienia złożonego przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz następcę prawnego Banku Spółdzielczego w Lesznowoli – SGB – Bank S.A.

Sprawa ma charakter wielowątkowy i jest rozwojowa. W jej toku badane są wszystkie okoliczności dotyczące ujawnionego przestępczego procederu. Ustalana jest też rola poszczególnych osób związanych ze stwierdzonym przestępczym procederem.

Źródło: Dział Prasowy Prokuratura Krajowa

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię