Kompromisowy budżet na trudne czasy

0

KONSTANCIN-JEZIORNA Podczas środowej sesji rady miejskiej radni przyjęli budżet gminy na przyszły rok. Na inwestycje zaplanowano prawie 46 mln zł przy łącznych wydatkach sięgających 223 mln zł


Projekt przyszłorocznego budżetu odczytała gminna skarbnik Marta Niedzielska. Dochody mają wynieść około 179 mln zł. Martwić może nieco 44-milionowy deficyt, który ma zostać jednak sfinansowany środkami z nadwyżki z lat ubiegłych, pożyczkami z WFOŚ i NFOŚ oraz poprzez emisję obligacji. Gmina, podobnie zresztą jak inne samorządy w Polsce, płaci dziś więcej za energię i ponosi wyższe wydatki bieżące w związku z galopującą inflacją. Jednocześnie ma niższe wpływy z PIT-u. Dlatego przyjęty pakiet inwestycji musiał być pewnego rodzaju kompromisem, bo mieszkańcy z pewnością liczyli na więcej. Z ważniejszych zadań inwestycyjnych warto wymienić budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy (7,5 mln zł), budowę budynku administracyjno-biurowego dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej (7 mln zł), przebudowę ul. Powsińskiej wraz z infrastrukturą (7 mln zł) czy rozbudowę szkoły podstawowej w Słomczynie, która ma zostać zakończona w przyszłym roku (4,6 mln zł). Radni wysłuchali opinii RIO i komisji budżetowej, a następnie pochylili się nad wnioskami do budżetu. Na końcu poparli jednogłośnie projekt uchwały.
– Dziękuję państwu na przyjęcie budżetu na przyszły rok – zwrócił się do radnych burmistrz Kazimierz Jańczuk. – Sądzę, że wspólnie wyważyliśmy wszystkie potrzeby gminy i mieszkańców. Jednocześnie deklaruję, że będziemy poszukiwali środków, aby w przyszłym roku zwiększyć liczbę zadań inwestycyjnych.

TW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię