Koniec bloków, szeregowców i bliźniaków?

3

LESZNOWOLA Mieszkańcy intensywnie zabudowywanych miejscowości w tym Zamienia, Nowej Iwicznej czy Zgorzały żądają od gminy nowych dróg i infrastruktury, na co nie ma pieniędzy. W tej sytuacji pojawił się pomysł, aby zmienić plany zagospodarowania przestrzennego tak, by w niezabudowanych dotąd obszarach dopuszczalne było tylko budownictwo jednorodzinne


Radni zrzeszeni w klubie Wspólnie dla Lesznowoli w sierpniu tego roku złożyli na ręce przewodniczącej rady Bożenny Korlak pismo z prośbą o podjęcie działań na rzecz wykreślenia zabudowy szeregowej i wielorodzinnej oraz ograniczenia zabudowy bliźniaczej w planach zagospodarowania, obejmujących południową część gminy.
Radni wnoszą przede wszystkim o ograniczenie zabudowy wielorodzinnej i szeregowej, która dominuje w miejscowościach na północy gminy. Zauważają przy tym, że część południowa to cały czas tereny mniej zurbanizowane.
Dlatego uważamy, że trzeba przeciwdziałać tendencjom ich „zabetonowywania” – piszą w interpelacji. – Dopuszczalna powinna być tu zabudowa jednorodzinna, ewentualnie bliźniacza z pewnymi ograniczeniami.
Te ograniczenia to budynki nie wyższe niż 10-metrowe i działki nie węższe niż 18-metrowe. Radni zauważają, że intensywna zabudowa generuje dla gminy koszty, związane z koniecznością zapewnienia szkół, przedszkoli, stacji uzdatniania wody czy oczyszczalni ścieków.
– Prosimy o potraktowanie tego tematu priorytetowo i sukcesywną zmianę obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Odpowiedzi na interpelację grupy radnych udzielił wicewójt Marcin Kania. Poinformował, że w zasadzie zabudowa wielorodzinna w południowej części gminy nie występuje, a zabudowa szeregowa w wielu miejscach też jest już zabroniona.
– Zabudowa bliźniacza jest natomiast sukcesywnie ograniczana poprzez uchwalanie nowych planów zagospodarowania – czytamy w odpowiedzi. – W najbliższym czasie zostanie chwalony duży plan miejscowy dla pozostałej części Garbatki oraz obrębu PAN Jastrzębiec. Trwają też prace nad planami dla obrębu Stefanowa i Kolonii Warszawskiej.

TW

3 KOMENTARZE

  1. Cieszę się że załapałem się na stare przepisy. Inaczej nigdy nie byłoby mnie stać na mieszkanie w taki Pięknym miejscu.

  2. Najgłupiej, jeśli bloki mieszkalne sąsiadują z polem kukurydzy z jednej strony a z halą magazynową z drugiej. Na coś trzeba się zdecydować. Dobry krok z tym podziałem gminy. Tereny przylegające do Warszawy można zabudować intensywnie, również zabudową wielorodzinną. Południe gminy niech zachowa wioskowy charakter.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię