PIASECZNO W piątek, 28 kwietnia, odbyło się ostatnie posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia, której kadencja rozpoczęła się w 2013 roku.


Starosta Wojciech Ołdakowski i Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Danuta Świetlik podziękowali członkom Rady za aktywny udział oraz współpracę w realizowaniu przez samorząd powiatu zadań w zakresie polityki rynku pracy. W skład Powiatowej Rady Zatrudnienia wchodzili przedstawiciele pracodawców, związków zawodowych, stowarzyszeń oraz pracowników samorządu.

Pełnili swoją funkcję bez wynagrodzenia

Wszystkie osoby pełniły swoją funkcję społecznie, nie otrzymując wynagrodzenia. W trakcie trwania kadencji Rada opiniowała wydatkowanie środków przez Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie oraz uruchamianie nowych kierunków kształcenia (m.in. technik logistyk, technik optyk oraz mechanik automatyki przemysłowej). W tym czasie z różnych form wsparcia skorzystało ok. 8000 osób, dzięki dotacji powstało 600 firm, a bezrobocie spadło do poziomu 5,4% i jest jednym z najniższych w Polsce.

Skład Rady

 • Jan Kurzępa – Przewodniczący,
 • Ewa Jankowska – Wiceprzewodnicząca,
 • Arkadiusz Strzyżewski – Wicestarosta Powiatu Piaseczyńskiego,
 • Hanna Góralczyk,
 • Krzysztof Olczak,
 • Kinga Krzemińska – Puzio,
 • Adam Marciniak,
 • Bożena Długołęcka – Kaczmarska  ,
 • Jacek Arendarski,
 • Janusz Bołożuk,
 • Sławomir Łuczak,
 • Grażyna Chojnowska,
 • Arkadiusz Czapski,
 • Zbigniew Żaba.

źródło: piaseczno.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię