Koniec sporu o grunty po dawnym KPGO Mysiadło?

0

LESZNOWOLA Podczas ostatniej sesji rady gminy radni zgodzili się przenieść prawo własności kilku nieruchomości o łącznej powierzchni ponad 9 ha na rzecz spadkobierców oraz cedentów roszczeń dawnych właścicieli gruntów znajdujących się w Mysiadle


W uzasadnieniu uchwały można przeczytać, że przeniesienie prawa własności nieruchomości (czyli oddanie znajdujących się w zasobach gminy terenów) jest niezbędne do zawarcia ugody między Skarbem Państwa, gminą Lesznowola oraz spadkobiercami i cedentami roszczeń dawnych właścicieli nieruchomości Osada Mysiadło nr 2 oraz Osada Mysiadło nr 3. Od kilku lat toczy się w tej sprawie postępowanie sądowe. Spadkobiercy i cedenci chcą odzyskać, ich zdaniem, bezprawnie odebrane im ziemie (ponad 50 ha), które w 2011 skarb państwa przekazał gminie Lesznowola. „Ugoda ta pozwoli ostatecznie zakończyć wszystkie sprawy dotyczące prawa własności gminy Lesznowola do nieruchomości położonych w obrębie KPGO Mysiadło” – czytamy w uzasadnieniu uchwały. Czy rzeczywiście tak się stanie? Okaże się wkrótce.

TW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię