Konkurs na Centrum Aktywności Lokalnej

0

KONSTANCIN-JEZIORNA Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w środę (19 lipca) ogłosił otwarty konkurs na utworzenie i prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej. Organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty na złożenie ofert mają czas do 16 sierpnia, do godz. 14.00.


130 tys. zł na stworzenie Konstancińskiego Centrum Aktywności Lokalnej

Konstancińskie Centrum Aktywności Lokalnej będzie mieścić się w budynku przy ul. Jaworskiego 24 na os. Mirków. Na zlecenie samorządu utworzy i poprowadzi je organizacja pozarządowa wyłoniona w otwartym konkursie ofert. Samorząd na działalność KCAL w latach 2017-2018 zaplanował łącznie 130 tys. zł.

Oferty do 16 sierpnia

Ogłoszony w środę (19 lipca) konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna na oferty czeka do 16 sierpnia. Dokumenty należy złożyć w kancelarii konstancińskiego ratusza (ul. Warszawska 32, pok. nr 4) do godz. 14.00. Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. obowiązują nowe wzory ofert realizacji zadań publicznych.

Szczegółowe warunki konkursu znajdują się w zamieszczonym poniżej ogłoszeniu. Więcej informacji można uzyskać w Biurze Komunikacji Społecznej UMiG (ul. Warszawska 32, nr tel. 22 201 19 73).

O Konstancińskim Centrum

KCAL będzie miejscem, które ma: sprzyjać nawiązywaniu relacji, być otwarte na mieszkańców gm. Konstancin-Jeziorna i być przez nią współtworzone, dawać społeczności lokalnej przestrzeń i wiedzę do realizacji własnych pomysłów na lokalne działania, wspierać rozwój wolontariatu, włączać się aktywnie w życie społeczne. W centrum będą prowadzone działania o charakterze: animacyjnym, edukacyjnym, informacyjnym, międzypokoleniowym i aktywizującym.

źródło: konstancinjeziorna.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię