Konsultacje społeczne w sprawie Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego

1

PIASECZNO W związku z planowanym określeniem ram realizacji przedsięwzięć służących przebudowie i rozbudowie Centralnego Portu Komunikacji, w tym wyznaczeniu korytarzy, w których będą usytuowane nowe inwestycje kolejowe i drogowe, CPK prowadzi konsultacje społeczne za pośrednictwem strony www.cpk.pl


Wariant przebiegu szybkiej trasy przez gminę Piaseczno

Konsultacje dotyczą projektowanego dokumentu Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL), do którego jednym z załączników jest „Atlas map przebiegów korytarzy Drogowych Inwestycji Towarzyszących”. Jak zapewnia CPK ”materiał ten będzie podstawą przeprowadzenia konsultacji na wczesnym etapie planowania inwestycji, co umożliwi uwzględnienie zgłaszanych opinii i uwag w dalszych pracach przygotowawczych i ograniczy ryzyko wprowadzania znacznych zmian
w zaawansowanym stadium tych działań”. Konkretyzacja ostatecznych zamierzeń inwestora będzie miała miejsce po wydaniu dla inwestycji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zgody na realizację przedsięwzięcia.
Już na tym etapie należy więc zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż przebieg jednego
z zakładanych korytarzy, wyznaczonego przez teren Gminy Piaseczno, ingeruje istotnie
w środowisko naturalne i lasy naszej gminy.

Ważny głos mieszkańców

W związku z zaistniałą sytuacja Burmistrz Daniel Putkiewicz powołał zespół roboczy składający się z pracowników Wydziałów Urbanistyki i Architektury oraz Ochrony Środowiska. Zespół przeanalizuje proponowane przebiegi korytarzy i opracuje stanowisko Gminy Piaseczno w tej sprawie. Na jego podstawie Gmina planuje złożyć uwagi do dokumentu. Niemniej jednak opinie mieszkańców naszej gminy są równie ważne. Dlatego planuje się zorganizowanie spotkań w sołectwach, których powyższy problem najbardziej dotyczy (Złotokłos, Henryków Urocze, Runów, Łbiska, Bogatki, Zalesie Górne, Pilawa, Chojnów), celem omówienia tego ważnego tematu.
– Zachęcam wszystkim mieszkańców do wyrażania swojego zdania w konsultacjach. Przebieg jednego z zaproponowanych wariantów korytarzy przecina cenne przyrodniczo tereny południowej części gminy Piaseczno i zielonego pierścienia Warszawy – mówi Burmistrz Daniel Putkiewicz. – Powołany w Gminie zespół wykona analizę urbanistyczną i przyrodniczą wariantu. Sądzę jednak, że mieszkańcy naszej gminy, szczególnie sołectw, których terenu wariant dotyczy, także powinni zabrać głos w tej sprawie – dodaje Burmistrz.

Uwagi i wnioski do 10 marca

Uwag i wnioski do projektu dokumentu pn. “Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego” można składać w terminie od 10 lutego 2020 r. do 10 marca 2020 r. włącznie poprzez stronę www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl.
Na stronie CPK można także zapoznać się z projektem dokumentu, oraz
z wariantami przebiegów korytarzy Kolejowych Liniowych Inwestycji Towarzyszących.
Więcej na stronie: www.piaseczno.eu

Mat. promocyjne gminy Piaseczno

1 KOMENTARZ

  1. Widzę źe Pan Burmistrz porywa się z motyką na wiatr… Pan Burmistrz, który jest bezradny wobec PKP, KM, SKM i ZTM i nie potrafi się nawet dogadać z opozycyjnym kolegą Trzaskowskim. Zmiany na terenach położonych wokół dworca są negocjowane, każdorazowa naprawa wind jest negocjowana, zwiększenie liczby połączeń i zmiany taboru jest negocjowana, gmina pozwala doić siebie i mieszkańców ZTM. Wszystko jest ogromnym problemem i każdorazowo jest wielkim problemem dla Pana Burmistrza. Teraz mam wierzyć, źe w sprawie CPK Pan Burmistrz wielkiej wsi Piaseczno będzie miał jakikolwiek głos? Śmieszne…

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię