KONSTANCIN-JEZIORNA Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza konsultacje społeczne w sprawie komunikacji publicznej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna, świadczonej autobusami linii lokalnych L14, L15, L16, L21, L28.


Z racji wygaśnięcia z końcem br. umowy z obecnym operatorem obsługującym wyżej wymienione linie L,  zachodzi potrzeba opracowania założeń do nowego przetargu. Służyć temu mają ogłoszone konsultacje, które będą prowadzone od 25 września roku do 6 października 2017 roku.

Linie L21 i L28 są współfinansowane przez Gminę Góra Kalwaria, Gminę Konstancin-Jeziorna i Zakład Transportu Miejskiego w Warszawie. Linie L14, L15, L16 są współfinansowane przez Gminę Konstancin-Jeziorna i Zakład Transportu Miejskiego w Warszawie. Burmistrzowie Gminy Góra Kalwaria i Gminy Konstancin-Jeziorna uzgodnili, że nie przewidują zwiększenia środków finansowych na obsługę linii L21 i L28. Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna nie przewiduje zwiększenia środków finansowych na obsługę linii L14, L15, L16. Konsultacje winny dotyczyć zmian trasy przebiegu linii lokalnych L w ramach dotychczasowych długości tras, zmiany ilości przystanków autobusowych i ich usytuowania oraz zmiany rozkładu, itp.

Obecne trasy linii lokalnych

Linia L 14

Trasa: Bielawa Pętla – Wspólna – Powsińska- Lipowa – Bielawska -Mirkowska -Warszawska – Al. Wojska Polskiego – Habdzin -Opacz – Ciszyca – Habdzin – Łęg – Czernidła – Gassy – Gassy Pętla;

Powrót: Gassy-Pętla – Gassy- Czernidła – Łęg – Habdzin – Opacz- Ciszyca – Opacz – Habdzin – Al. Wojska Polskiego – Warszawska – Mirkowska – Bielawska– Lipowa – Powsińska – Wspólna- Bielawa-Pętla.

Linia L 15

Trasa: Mirkowska – al. Wojska Polskiego – Wilanowska – Mickiewicza – Literatów – Baczyńskiego – Podlaska – Cieciszew – Wiślana – Łyczyńska- Wilanowska -Jabłoniowa – Prosta – Topolowa – Zaleśna – Warecka – Gąsiorowskiego – Wągrodzka – Potulickich – Piłsudskiego – Warszawska – Mirkowska;

Powrót: Mirkowska – al. Wojska Polskiego – Piłsudskiego – Gąsiorowskiego – Wągrodzka – Potulickich – Warecka – Zaleśna – Topolowa – Prosta – Jabłoniowa – Wilanowska – Łyczyńska – Wiślana – Cieciszew – Podlaska – Baczyńskiego – Literatów – Mickiewicza – Wilanowska – Warszawska – Mirkowska;

Linia L 16

Trasa: Czarnów (pętla) – Gościniec – Chylicka – Prusa – Rycerska – Sułkowskiego – Chylicka – Pułaskiego – Śniadeckich – Głowackiego – Kołobrzeska – Pułaskiego – Nowopiaseczyńska – Warszawska – Mirkowska – Al. Wojska Polskiego – Warszawska – Nowopiaseczyńska – Pułaskiego – Kołobrzeska –Głowackiego – Śniadeckich – Pułaskiego – Piaseczyńska – Warszawska – Mirkowska – Bielawska – Lipowa – Wspólna – Obórki – Kępa Oborska – Okrzeszyn – Kępa Okrzewska Cmentarz;

Powrót: Kępa Okrzewska Cmentarz – Okrzeszyn – Wspólna – Lipowa -Bielawska – Warszawska – Piaseczyńska – Pułaskiego – Kołobrzeska – Głowackiego – Pułaskiego – Chylicka – Sułkowskiego – Rycerska – Prusa – Chylicka – Gościniec – Czarnów( pętla);

Linia L 21

Trasa:Mirkowska – al. Wojska Polskiego – Wilanowska – Literatów – Baczyńskiego – Łyczyńska – Wilanowska – Jabłoniowa – Cieciszew – Dębówka – Podłęcze – Wólka Dworska – droga 724 do pętli w Górze Kalwarii;

Powrót: Góra Kalwaria (pętla)- droga 724 – Wólka Dworska – Podłęcze – Dębówka – Cieciszew – Jabłoniowa – Wilanowska – Łyczyńska – Baczyńskiego – Literatów –Wilanowska – Warszawska – Mirkowska

 Linia L 28

Trasa: Mirkowska – al. Wojska Polskiego – Piłsudskiego – Gąsiorowskiego – Wągrodzka – Potulickich – Warecka – Borowina – Szymanów – Łubna – Baniocha;

Powrót: Baniocha – Łubna – Szymanów – Borowina – Warecka – Gąsiorowskiego – Wągrodzka – Potulickich – Piłsudskiego – Warszawska – Mirkowska.

Konsultacje społeczne

Konsultacje będą prowadzone od 25 września 2017 roku do 6 października 2017 roku (piątek). Uwagi, wnioski, propozycje zmian w funkcjonowaniu linii lokalnych L w formie pisemnej, należy przekazać na adres: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna, z dopiskiem „konsultacje w sprawie linii lokalnych L”, osobiście w kancelarii UMiG, pokój nr 4 lub w formie elektronicznej na adres e-mail: drogi@konstancinjeziorna.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 października 2017 roku (piątek).

Podsumowanie konsultacji odbędzie się w dniu 12 października 2017 roku (czwartek), o godzinie 15.00 w sali posiedzeń przy ulicy Świetlicowej 1 w Konstancinie-Jeziornie.

Przeprowadzenie przetargu, obejmującego okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2021 roku, zostanie powierzone Zakładowi Transportu Miejskiego w Warszawie.

źródło: konstancinjeziorna.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię