Konsultacje unijne w Łazach – ostatnie wolne miejsca!

0
Konsultacje unijne w Łazach
BB

LESZNOWOLA 9 lutego w Łazach odbędzie się spotkanie informacyjne w ramach Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, dotyczące możliwości pozyskania środków unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020. Spotkanie jest zamknięte i trzeba się wcześniej na nie zapisać


Konsultacje skierowane są do społeczności lokalnej, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST), przedsiębiorców, osób fizycznych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką Funduszy Europejskich.

Podczas spotkania przedstawione zostaną najważniejsze założenia, zasady i
cele wykorzystywania środków unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 tj.:Plakat konsultacji unijnych w Łazach

  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020;
  • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020;
  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020;
  • Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020;
  • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020;
  • Pozostałe możliwości finansowania założenia i rozwoju działalności gospodarczej;
  • System informacji o Funduszach Europejskich.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 9 lutego 2017 r. w Świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Łazach, ul. Przyszłości 8, w godz. 10.00 – 13.15.

Liczba miejsc jest ograniczona, o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia, zawierające imię, nazwisko i numer telefonu kontaktowego, należy przesyłać na adres: infoue@lesznowola.pl lub składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Lesznowola w pokoju 108 do 3 lutego.

lesznowola.pl

WPI TAXI Piaseczno

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię