Kontrole segregacji śmieci trwają, urzędnicy będą nakładać kary

2

KONSTANCIN-JEZIORNA Gminy Konstancin-Jeziorna znów prowadzi kontrole poprawności zbiórki odpadów komunalnych przez mieszkańców. Urzędnicy odwiedzili już ponad 1000 posesji i stwierdzili kilkaset nieprawidłowości. Ci, którzy nie wywiązują się z obowiązku segregacji najpierw otrzymują ostrzeżenie, a później zapłacą wyższą opłatę.

Wdrożona przed ośmioma laty ustawa śmieciowa po raz pierwszy wprowadziła w Polsce segregację odpadów komunalnych. Od 2020 r. to już nie wybór, a obowiązek. Mimo upływu lat wiele osób wciąż nieprawidłowo segreguje śmieci lub – co gorsza – w ogóle tego nie robi.

Kontrole trwają

Potwierdzają to kolejne kontrole prowadzone od 6 maja przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna oraz strażników miejskich. Do tej pory pod lupę wziętych zostało ponad 1000 adresów nieruchomości zarówno w zabudowie wielorodzinnej, jak i jednorodzinnej. Kontrolerzy pojawili się m.in. w Czernidłach, Łęgu, Turowicach, części Kawęczyna i Kawęczynka. Niestety w kilkuset przypadkach stwierdzili nieprawidłowości w przestrzeganiu zasad selektywnej zbiórki odpadów lub całkowity jej brak.

W takich przypadkach za pierwszym razem właściciele nieruchomości otrzymuje od nas ustne upomnienie – mówi Agnieszka Sobieraj, kierownik Wydziału Podatków i Gospodarki Odpadami Komunalnymi UMiG. – Jeśli przy następnej kontroli sytuacja się powtórzy, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne, które może skutkować nałożeniem wyższej opłaty za gospodarowanie odpadami. 

Obecnie to 72 zł od osoby miesięcznie, przy standardowej opłacie 36 zł. Kontrole posesji są prowadzone sukcesywnie i w najbliższym czasie obejmą sektory 1 i 2, czyli miasto Konstancin-Jeziornę. Urzędnicy oprócz weryfikacji prawidłowości segregacji śmieci sprawdzają także, czy właściciele działalności gospodarczych nie „podrzucają” ich do prywatnych kontenerów oraz czy właściciele nieruchomości zamieszkałych spełnili obowiązek złożenia w urzędzie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Gmina zapłaci karę

Co roku Ministerstwo Klimatu i Środowiska wyznacza dla każdej z polskich gmin procentowy limit odpadów segregowanych, który musi ona osiągnąć. W 2021 r. dla gminy Konstancin-Jeziorna wynosił on min. 20%. Udało się go przekroczyć zaledwie o ułamek procenta. W tym roku wyznaczony przez ministerstwo próg to 25%. Ze statystyk prowadzonych przez samorząd wynika, że tendencja jest wzrostowa i w porównaniu pierwszych kwartałów 2021 r. i 2022 r. okazuje się, że w tym roku odpadów niesegregowanych powstało minimalnie mniej. Zatem ogólny bilans wypada korzystnie, jednak nie zmienia to faktu, że w dalszym ciągu niesegregowanych odpadów powstaje w gminie najwięcej, choć powinno być ich najmniej. Czy uda się zatem osiągną tegoroczny limit wyznaczony przez ministerstwo? Jeśli proporcja z pierwszego kwartału utrzyma się do końca roku to będzie to bardzo trudne. Z kolei nie sprostanie wyznaczonym poziomom skutkować będzie nałożeniem kary na gminę, a co za tym idzie wzrostem cen gospodarowania odpadami komunalnymi.

Sprawdź jak segrogować?

Praktyczny poradnik, który pomoże w segregacji odpadów dostępny jest na naszej stronie w zakładce: Środowisko/Gospodarka odpadami.

2 KOMENTARZE

  1. Wystarczy nie zaliczać do bilansu liści z posesji(po prostu ich nie odbierać w takiej ilości) nie są to odpady biologiczne..Procent odzysku drastycznie wzrośnie, a cena za usługę zmaleje. Koszt liści za tonę jest porównywalny kosztowi odpadów zmieszanych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię