KONSTANCIN-JEZIORNA Żmudna i mozolna to sztuka. Jeden gobelin powstaje bowiem ponad pół roku! Artystka tworzy sięgając nie tylko po tradycyjne surowce, ale w wełnę, konopie czy jedwab wplata też folię czy gąbkę, a nawet… wałki do włosów


W Konstancińskim Domu Kultury jeszcze do 6 maja można oglądać wystawę prac Anny Buczkowskiej „Magia tkaniny”, na którą składają się zarówno gobeliny jak i obrazy z różnych okresów twórczości autorki. Mieszkanka Konstancina-Jeziorny jest jedną z najwybitniejszych polskich artystek zajmujących się tkaniną.

W swojej pracy pani Anna wykorzystuje tradycyjną metodę tkania na krośnie. Tworząc gobelin sięga naturalne surowce jak wełna, bawełna, len, konopie czy jedwab, ale też inne materiały: fizelinę, folię, gąbkę, którym wcześniej nadaje charakter włókna. Swoje stonowane kolorystycznie prace artystka uzupełnia o przedmioty codziennego użytku. Pośród nich znajdziemy wieszaki, klisze fotograficzne, a nawet wałki do włosów. Nie waha się również wychodzić poza ramy dwuwymiarowości tkaniny, tworząc z niej reliefy i rzeźbiarskie obiekty. Anna Buczkowska należy do grona tych artystów, którzy w swojej twórczości odważnie przekraczają granice gatunku, po to by osiągnąć większą swobodę twórczą. Powtarzającym się tu motywem jest natura, jej piękno, ale i zagrożenia płynące dla niej z działalności człowieka. Kompozycje o znaczących tytułach: „Zadeptana ziemia”, „Osady, Dymy, Osmoza” to jej apel o poszanowanie przyrody i zmianę dotychczasowej hierarchii wartości, w której człowiek zajmuje uprzywilejowaną pozycję. Ważnym tematem jej prac jest również refleksja nad codziennością, powtarzalnością towarzyszących jej rytuałów, proza egzystencji obserwowanej z kobiecej perspektywy. Artystka krytykuje tym samym model człowieka we współczesnej cywilizacji, nadmiernie nakierowanego na samorealizację a w rezultacie wyobcowanego i doprowadzającego do rozpadu więzi społecznych.

Anna Buczkowska urodziła się w 1943 r. Jest dyplomowaną artystką, wielokrotnie nagradzaną w konkursach sztuki w Polsce i za granią. Jej prace oglądane były w wielu krajach podczas 110 wystaw. Gobeliny i obrazy znajdują się w zbiorach kilku muzeów a także prywatnych kolekcjach na całym świecie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię