Mandat za nieodśnieżone auto?

0

Wiadomo, jest zima i musi być zimno, a do spadku temperatury w ostatnich dniach dołączyły opady śniegu. Kierowca według przepisów prawa, ma obowiązek przygotować swoje auto do drogi, co zimową porą oznacza wcześniejsze wstanie i odśnieżanie. Co jeśli wyjedziemy nieodśnieżonym pojazdem?

Jak już podkreśliliśmy, nieodśnieżony samochód to zagrożenie w wielu aspektach, przede wszystkim dla bezpieczeństwa. Kierowca podróżujący na tzw. czołgistę, z małym okienkiem w śnieżnej pokrywie na przedniej bądź bocznej szybie – ma ograniczone pole widzenia, a co za tym idzie – nie dostrzeże w porę innych uczestników ruchu, pojazdów, pieszych – czym może doprowadzić do zdarzeń drogowych, nawet tych tragicznych w skutkach. Nie mówiąc już o tym, jak poważnym zagrożeniem dla innych pojazdów są zalegające na dachu samochodu lub plandece przyczepy śnieg oraz lód, które spadając – mogą nawet uszkodzić inne auto, co może skutkować poważnym zdarzeniem drogowym.

W 2022 roku ustawodawcy zaostrzyli kary za nieodśnieżony pojazd, zwiększając limit grzywny, jaką można w formie mandatu karnego nałożyć na kierowcę.

Tak przepisy Ustawy Prawo o ruchu drogowym mówią o utrzymaniu we właściwym stanie pojazdu, nawiązując do obowiązku jego odśnieżania:
• obowiązek właściwego utrzymania pojazdu, aby nie stwarzał on zagrożenia dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym – reguluje art. 66 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym: „Pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę”.
• obowiązek odśnieżania samochodu jest też uregulowany w art. 66 ust. 1 pkt 5 Ustawy Prawo o ruchu drogowym, który mówi: „Pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu”.
• zabrania się używania pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim – tak mówi art. 60 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym.
• zabrania się zakrywania świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne – tak mówi art. 60 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym.
• utrzymywanie tablic (tablicy) rejestracyjnych i innych wymaganych oznaczeń pojazdu w należytym stanie oraz zapewnienie ich czytelności jest obowiązkiem kierującego pojazdem – tak mówi art. 60 ust. 1a Ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Policjant może nałożyć mandat za nieprawidłowe utrzymanie pojazdu, czyli takie, które może zagrozić bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Mandat może wynieść od 20 do 3000 złotych (bez punktów). Kierowca musi zapewnić sobie dostateczną widoczność, utrzymać w należytym stanie tablice rejestracyjne i światła, aby nie doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji na drodze.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię