MGOPS wprowadza nowy model organizacyjny

0

PIASECZNO Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie rozpoczęli szkolenia w ramach wprowadzenia nowego modelu organizacji.

– Chcielibyśmy aby pomoc udzielana naszym mieszkańcom przez MGOPS była jeszcze bardziej skuteczna. Dlatego w 2019 roku złożyliśmy projekt na konkurs dotyczący wdrożenia usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego udało nam się pozyskać kwotę 834 762,50 zł na projekt pt. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piasecznie” – tłumaczy I Zastępca Burmistrza Hanna Kułakowska- Michalak – Głównym założeniem projektu jest oddzielenie pracy socjalnej od postępowań administracyjnych – dodaje wiceburmistrz.

W dniach 28 -30 stycznia 2020 r., pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie uczestniczą w dwóch wizytach studyjnych – w MGOPS Skawina i MGOPS Myślenice. Celem wizyt jest zapoznanie uczestników z wypracowanymi przez tamtejsze ośrodki rozwiązaniami i działaniami, sposobem ich wdrażania w życie oraz rekomendowanie dobrych praktyk, a także podzielenie się spostrzeżeniami i doświadczeniami, które ośrodki w Skawinie i Myślenicach nabyły w trakcie realizacji podobnego do piaseczyńskiego projektu.

Projekt – czyli szkolenia i wyjazdy pracowników będą w 100% finansowane ze środków zewnętrznych Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna).

Nowy model organizacyjny w MGOPS w Piasecznie wprowadzany będzie do 30.06.2021 r.

Biuro Promocji i Kultury

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię