Mieszkańcy zapłacą więcej za odbiór śmieci

1

LESZNOWOLA Radni podjęli uchwałę, na mocy której od kwietnia stawki za odbiór śmieci wzrosną w Lesznowoli o 25 proc. Zmiana wysokości opłat wynika z konieczności zbilansowania dochodów i wydatków, związanych z obsługą systemu


Umowa na odbiór odpadów z terenu gminy została zawarta w grudniu 2017 roku na lata 2018-2020.
Od tamtego czasu sytuacja na rynku bardzo się zmieniła. W uzasadnieniu uchwały podano, że koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy wzrosły w 2018 roku o 50 proc. w stosunku do kosztów ponoszonych w roku 2017. Aby więc zbilansować wydatki na śmieci, pojawił się pomysł podniesienia cen. Tym bardziej, że nadwyżka gotówki, która pozostała z 2017 roku, powoli zaczyna się kończyć.
Z naszych informacji wynika, że początkowo podwyżka miała wynieść 50 proc. Jednak na skutek protestu wielu radnych (podczas posiedzeń komisji problemowych rozgorzały na ten temat gwałtowne spory), ustalono że stawki zostaną podniesione o około 25 proc.
I tak, do tej pory mieszkańcy segregujący śmieci płacili 3,20 zł za 1 m3 zużytej wody (w Lesznowoli stawki za odbiór śmieci zależą od ilości zużywanej wody). Zaproponowano, aby kwota ta została podniesiona do 4 zł. Osoby nie segregujące śmieci do tej pory płaciły 6,40 zł za 1 m3 zużytej wody. Teraz będą musiały zapłacić 8 zł. Podniesiono także ryczałtowe roczne opłaty od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz posesji wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Osoby segregujące śmieci zamiast 117 zł, które płaciły do tej pory, zapłacą 144 zł rocznie. Koszt śmieci zmieszanych wzrośnie z 207 zł do 261 zł.
– Jest to niewielka podwyżka w stosunku do innych gmin, ponieważ wcześniej udało nam się zaoszczędzić w ramach systemu gospodarowania odpadami sporo pieniędzy – mówiła podczas sesji wicewójt Iwona Pajewska-Iszczyńska. – Cały czas podejmujemy działania zmierzające do tego, aby system działał coraz sprawniej, a koszty nie były dotkliwe dla mieszkańców.
Za podjęciem uchwały zagłosowało 19 radnych, 2 było przeciwnych (podobno chcieli podwyżki 50-procentowej). Nowe stawki mają zacząć obowiązywać od 1 kwietnia.

TW

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię