Mieszkańcy zdecydują na co wydać 25 mln zł

1

PIASECZNO Od marca można zgłaszać projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza (BOM). 5 lutego w Piasecznie planowane jest spotkanie informacyjne z mieszkańcami i liderami lokalnej społeczności. Projekty, które otrzymają największą liczbę głosów będą realizowane w przyszłym roku


Jest to inauguracja Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Mimo że kwota 25 mln zł na pierwszy rzut oka wygląda imponująco, nie należy zapominać że została ona zarezerwowana na realizację pomysłów mieszkańców całego województwa. Warszawa otrzyma z tej puli zaledwie 1 mln zł, a pięć powiatów okołowarszawskich, wśród których znajduje się także powiat piaseczyński (w sumie 31 gmin) – zaledwie 1,858 mln zł.
– Ta kwota rzeczywiście nie jest wysoka, nie zapominajmy jednak że jest to projekt pilotażowy – mówiła podczas poświęconej budżetowi obywatelskiemu konferencji Anna Obłoza, koordynatorka inicjatywy z ramienia samorządu Mazowsza. – Jeśli BOM będzie cieszył się zainteresowaniem mieszkańców, pula środków może być w przyszłym roku wyższa.

Liczą na dobre pomysły

– Budżety obywatelskie dobrze sprawdzają się w całej Polsce, a my jesteśmy jednym z pierwszych samorządów wojewódzkich, które wyszły z taką inicjatywą – przekonywał Piotr Kandyba, radny sejmiku województwa. – Chcemy aktywizować mieszkańców i sprawić, aby sami zdecydowali o zmianach w najbliższym otoczeniu. Ja osobiście życzyłbym sobie, aby jak najwięcej środków z tej puli trafiło do powiatu piaseczyńskiego. Wierzę, że nasi mieszkańcy zaangażują się w ten projekt.
Leszek Zarzycki, dyrektor delegatury urzędu marszałkowskiego w Piasecznie dodał, że na każdym etapie realizacji projektu mieszkańcy mogą liczyć na wsparcie merytoryczne i techniczne urzędników. Najbliższe spotkanie informacyjne dla mieszkańców powiatu odbędzie się 5 lutego o godz. 17 w Centrum Biznesu w Piasecznie, przy ul. Puławskiej 38.

Najpierw projekty potem głosowanie

Podczas czwartkowej konferencji przedstawiono szczegółowy harmonogram działań związanych z realizacją pierwszego w historii BOM-u. 20 mln zł zarezerwowano na realizację zadań w regionach, a 5 mln zł na projekty ogólnowojewódzkie. Projekty inwestycyjne o wartości do 1 mln zł (np. budowa placu zabaw, tężni czy siłowni) mogą być realizowane tylko na nieruchomościach, do których województwo ma tytuł prawny. Zaś tzw. projekty miękkie (zajęcia sportowe, warsztaty dla seniorów, wydarzenia kulturalne) muszą dotyczyć zadań własnych województwa.
– W ciągu najbliższych dni zamieścimy w internecie mapę z wykazem naszych nieruchomości – zapewniła Anna Obłoza. – Wykaz zadań własnych również będzie dostępny na naszej stronie.
Projekty można zgłaszać od 2 do 31 marca. Można robić to online, osobiście lub za pośrednictwem poczty. Pod każdym pomysłem powinno podpisać się minimum 50 osób. Osoby niepełnoletnie również mogą zgłaszać projekty, w tym wypadku wymagana jest jednak zgoda rodzica. Od 1 kwietnia do 29 maja projekty będą sprawdzane pod względem formalnym. Potem powstanie lista pomysłów, które zostaną poddane pod głosowanie. Potrwa ono od 20 lipca do 16 sierpnia. Każdy mieszkaniec będzie mógł oddać dwa głosy – jeden na projekt z puli ogólnowojewódzkiej,a drugi – podregionalnej. Zwycięskie inicjatywy będą realizowane w przyszłym roku.

TW

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię