Milion do wydania w Budżecie Obywatelskim Gminy Piaseczno

0

PIASECZNO Ruszyła VII edycja Budżetu Obywatelskiego Gminy Piaseczno. Swoje pomysły na zadania, które powinny zostać zrealizowane w 2024 roku mieszkańcy mogą zgłaszać od 1 czerwca do 15 czerwca 2023 r.

 

Organizowany już po raz siódmy Budżet Obywatelski podobnie jak w roku ubiegłym będzie obejmował całą gminę Piaseczno – zarówno miasto, jak i 32 sołectwa. Wszystkie informacje dotyczące zasad realizacji Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie w 2024 roku dostępne są na stronie internetowej piaseczno.budzet-obywatelski.org.

Zgłaszanie projektów

Etap zgłaszania projektów rozpoczyna się 1 czerwca. Swoje pomysły mieszkańcy mogą zgłaszać do 15 czerwca br. Każdy z mieszkańców gminy może złożyć maksymalnie trzy projekty. Zaproponowane zadania muszą być możliwe do realizacji w jednym roku budżetowym, w przypadku zadań infrastrukturalnych lub remontowych muszą dotyczyć nieruchomości, do których gmina posiada tytuł prawny, a także muszą mieścić się w zakresie zadań własnych gminy. Zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego zadania muszą być dostępne nieodpłatnie i ogólnodostępne. Wartość pojedynczego projektu nie może przekraczać 130 tys. zł.

 

Zachęcamy do elektronicznego składania projektów za pośrednictwem strony piaseczno.budzet-obywatelski.org. Zakładając konto, możemy wypełnić formularz zgłoszeniowy, a także zagłosować na wybrane projekty. W dalszym ciągu będzie możliwość złożenia formularza w wersji papierowej, po uprzednim ustaleniu terminu z koordynatorem. Do każdego formularza zgłoszeniowego należy dołączyć oryginalną listę poparcia – min. 15 osób z terenu gminy Piaseczno popierających dany projekt.

Konsultowanie pomysłów i pomoc w przygotowaniu projektów będzie się odbywać poprzez kontakt telefoniczny, mailowy lub po wcześniejszym umówieniu się z koordynatorem Budżetu Obywatelskiego w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno.

Głosowanie

Głosować mogą wszyscy mieszkańcy gminy Piaseczno. Każdy głosujący będzie miał do rozdysponowania 1 mln zł wśród wszystkich projektów. Zachęcamy do głosowania online za pomocą internetowego systemu dostępnego na stronie bo.piaseczno.eu. Głosowanie odbędzie się w dniach 11–24 września 2023 r. Głosować będzie można również za pomocą tradycyjnych kart papierowych dostępnych w wyznaczonych punktach.

W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego, podobnie jak w zeszłym roku, nie ma limitu wiekowego. Osoby małoletnie mogą wziąć czynny udział w Budżecie Obywatelskim. Jedynym warunkiem jest zgoda przedstawiciela ustawowego na udział w głosowaniu.

Realizacja

Obecnie trwa realizacja projektów z Budżetu Obywatelskiego 2023. Z kolei projekty, które mieszkańcy gminy Piaseczno wybiorą w roku bieżącym, zostaną zrealizowane w roku 2024.

Harmonogram

– Zgłaszanie projektów: 1–15 czerwca 2023 r.

– Weryfikacja projektów: 16 czerwca – 31 lipca 2023 r.

– Zamieszczenie w internetowym systemie obsługi Budżetu Obywatelskiego informacji o wyniku oceny projektów: do 4 sierpnia 2023 r.

– Składanie i rozpatrywanie odwołań: 5–11 sierpnia 2023 r.

– Możliwość wycofania projektów przez pomysłodawcę: do 18 sierpnia 2023 r.

– Zamieszczenie w internetowym systemie obsługi Budżetu Obywatelskiego informacji o wyniku rozpatrzenia odwołania i przekazanie jej pomysłodawcy: 21–25 sierpnia 2023 r.

– Ogłoszenie listy projektów zakwalifikowanych do głosowania: do 31 sierpnia 2023 r.

– Głosowanie mieszkańców Piaseczna na zakwalifikowane projekty: 11–24 września 2023 r.

– Ustalenie wyników głosowania: 25 września – 6 października 2023 r.

– Ogłoszenie listy projektów wybranych w głosowaniu: do 10 października 2023 r.

Więcej szczegółów już wkrótce na stronie piaseczno.budzet-obywatelski.org oraz na naszym Facebooku: fb.com/Budzet.Piaseczno.

W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorem Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie: [email protected], tel. 22 701 76 50.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię