PIASECZNO W marcu na Malcie odbyła się Unijna Konferencja Młodzieży. W czterodniowej imprezie wzięła również udział Natalia Kapusta – wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno


Pierwszy dzień maltańskiej konferencji poświęcony był na rejestrację i integrację między wszystkimi uczestnikami. Następnie przedstawiciele młodzieży z całej Europy zostali podzieleni na grupy, z których każda zajmowała się inną, wypracowaną na poprzedniej konferencji w Koszycach, rekomendacją.
– Ja byłam przyporządkowana do grupy, która pracowała nad rekomendacją „Fostering young people’s engagement in society in particular vulnerable groups” – mówi Natalia Kapusta. – Generalnie zastanawialiśmy się nad tym jak wspierać wolontariuszy na szczeblu lokalnym i krajowym.
Po szczegółowym wyjaśnieniu, za sprawą różnych zadań, co mieli na myśli twórcy tej rekomendacji, uczestnicy udali się do maltańskiej organizacji, która oferuje młodym ludziom udział w różnych rodzajach wolontariatów. Po powrocie odbyła się z kolei dyskusja, a następnego dnia grupa zdecydowała, że swoją dalszą pracę skupi na kwestii współpracy młodych ludzi z rządem.
– Doszliśmy do wniosku, że problemem jest utrudniony kontakt młodzieży z władzami i brak dostatecznej wiedzy w tym obszarze – wyjaśnia wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno. – Podczas prezentacji wyników pracy każda grupa miała 90 sekund na jej dokładne przedstawienie. W dalszej kolejności rekomendacje ze wszystkich ośmiu grup trafiły kolejno do władz, które po młodzieżowej konferencji miały swoją własną w tej samej miejscowości.
Po prezentacjach udano się na Youth Festa at the Youth Village, gdzie uczestnicy mieli okazję wysłuchać lokalnej orkiestry dętej i skosztować tradycyjnych maltańskich dań. Zwieńczeniem konferencji była zaś debata plenarna z udziałem premiera Malty, na której został zaprezentowany schemat kolejnego cyklu Dialogu Usystematyzowanego, który rozpocznie się w październiku od pierwszej konferencji w Estonii z hasłem przewodnim: „Youth in Europe: what’s next?”.

Grzegorz Tylec

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię