Młodzież się leczy i nie przerywa nauki. Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży w Konstancinie

0

KONSTANCIN-JEZIORNA W Szpitalu Rehabilitacyjnym Uzdrowiska Konstancin-Zdrój SA działa Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży. To tu młodzi ludzie w wieku szkolnym, zmagający się z zaburzeniami psychicznymi, depresją, zaburzeniami lękowymi czy ciężkim stresem otrzymują bezpłatną opiekę psychiatryczną i psychologiczną.

Pobyt w  Szpitalu Rehabilitacyjnym dla młodych pacjentów w wieku od 14 do 18 roku życia jest bezpłatny. Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży oraz – działający od 2020 r. – Oddział Psychiatryczny Dzienny funkcjonują w ramach środków pochodzących z Narodowego Funduszu Zdrowia. Udzielane są tu świadczenia z zakresu opieki psychiatrycznej, w tym diagnostyki, leczenia oraz rehabilitacji. Działa tu ponadto Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, w ramach której realizowane są konsultacje psychiatryczne i psychologiczne.

Dzieci nie przerywają nauki

Pacjenci przyjmowani są w trybie planowym na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza psychiatrę, pediatrę czy lekarza pierwszego kontaktu. Jednocześnie placówka, działając jako szpitalny oddział ratunkowy, stanowi punkt pierwszego i docelowego wsparcia pacjentów w nagłych wypadkach, takich jak chociażby próby samobójcze. Co ważne, pacjenci konstancińskiego szpitala nie muszą przerywać nauki na czas leczenia. Przy oddziale działa bowiem Zespół Szkół Specjalnych, dzięki czemu uczniowie mogą w pełni realizować obowiązki szkolne. Jest to niezwykle istotne nie tylko z uwagi na obowiązek nauki, ale przede wszystkim pod względem pracy nad powrotem do zdrowia i funkcjonowania w społeczeństwie.

Troskliwa opieka

W szpitalu nad młodzieżą czuwa znakomity zespół medyczny: lekarze psychiatrzy, psychoterapeuci, psychologowie oraz pielęgniarki. W trakcie pobytu na oddziale przeprowadzana jest kompleksowa diagnostyka, a na jej podstawie powstaje program leczenia, zawsze indywidualnie dostosowany do pacjenta, co pozwala osiągać bardzo dobre wyniki terapeutyczne. Uzdrowisko Konstancin-Zdrój SA zorganizowało oddział nakładem 3 mln zł. Panują tu nowoczesne i komfortowe warunki, doceniane przez młodych pacjentów. Pozytywny wpływ na dzieci ma także lokalizacja szpitala – cisza, niezmącony spokój, otaczające szpital lasy działają bez wątpienia terapeutycznie. Dzieci mogą również korzystać z siłowni, uczestniczą w treningach relaksacyjnych, terapii ruchowej, w konsultacjach z dietetykiem.

Mural stworzony przez młodych pacjentów

Wsparcie dla rodzin

To, co jeszcze wyróżnia placówkę, to profilaktyka i działania uświadamiające rodziców. Organizowane są dla nich bezpłatne warsztaty, konsultacje ze specjalistami, sesje z dziećmi, prowadzona jest edukacja prozdrowotna. Prowadzone są tu także programy profilaktyczne, mające na celu np. zapobieganie i wykrywanie depresji u osób w młodym wieku. Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Rehabilitacyjnym uruchomiony został w odpowiedzi na olbrzymie zapotrzebowanie na tego typu placówki. To miejsce szczególne, będące niezwykle istotną częścią mazowieckiej opieki dla młodzieży.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię