Możliwość odpracowania długu czynszowego

1

KONSTANCIN-JEZIORNA Lokatorzy mieszkań komunalnych mogą odpracować swoje zadłużenie czynszowe. Wystarczy, że zgłoszą się do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie. Przez siedem lat z takiej możliwości skorzystało ponad 30 osób.

 

Gmina Konstancin-Jeziorna w 2015 r. dołączyła do samorządów, które wprowadziły program umożliwiający lokatorom mieszkań komunalnych odpracowanie zaległości czynszowych w formie świadczenia niepieniężnego na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Warunki spłaty zadłużenia

O spłatę zadłużenia w formie wykonania świadczenia niepieniężnego może ubiegać się osoba spełniająca wszystkie poniższe warunki:

  1. zajmuje lub zajmowała lokal mieszkalny wchodzący w skład zasobu mieszkaniowego gminy Konstancin-Jeziorna;
  2. posiada zadłużenie z tytułu zajmowania tego lokalu lub wcześniej zajmowanego lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy Konstancin-Jeziorna, którego umowa najmu została mu wypowiedziana z uwagi na zaległości czynszowe i w innych opłatach eksploatacyjnych;
  3. zadłużenie z tytułu zajmowanego lokalu nie przekracza 30 tys. zł zaległości podstawowej;
  4. wystąpi do dyrektora ZGK z wnioskiem o zamianę zaległego świadczenia pieniężnego z tytułu zajmowanego lokalu na świadczenie niepieniężne.

Zakres prac

Możliwości odpracowania długów czynszowych są szerokie. Mogą to być prace porządkowe, konserwacyjne lub pomocnicze w administracji. Stawka godzinowa za ich wykonanie obecnie wynosi 15 zł. Pieniądze nie trafiają jednak do dłużników, ale od razu są przekazywane na poczet spłaty zadłużenia.

Jest to pomoc dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej – mówi Edward Skarżyński, dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej. – Nie można jej jednak traktować jako sposobu na niepłacenie swoich zobowiązań, bo udział w programie nie zwalnia dłużnika z regulowania na bieżąco swoich miesięcznych zobowiązań z tytułu bezumownego korzystania z zajmowanego lokalu.

W ciągu 7 lat konstancinianie (32 osoby) uczestniczący w programie odpracowywania długów spłacili łącznie prawie 367,75 tys. zł zaległości.

Trzeba złożyć wniosek

Osoby zainteresowane tą formą pomocy w spłacie zadłużenia muszą w sekretariacie ZGK przy ul. Wareckiej 22 w Konstancinie-Jeziornie złożyć wniosek (jego wzór dostępny jest na stronie internetowej: www.zgk-konstancin.pl i w siedzibie zakładu). Każda sprawa jest indywidualnie rozpatrywana przez dyrektora ZGK.

1 KOMENTARZ

Skomentuj Rybak Anuluj odpowiedź

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię