Na co wydali pieniądze?

0

Zbliża się koniec roku, a wraz z nim przyszedł czas na podsumowanie minionych miesięcy. Sprawdź, jakie inwestycje zostały zrealizowane w powiecie piaseczyńskim i naszym subregionie dzięki pomocy samorządu województwa. W tym roku rekordowe 121 mln zł trafiło na drogi.

Pionierskie zabiegi w szpitalu dziecięcym w Dziekanowie Leśnym

Zakup robota Avicenna, służącego do leczenia kamicy nerkowej u dzieci był możliwy dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego. Urządzenie zapewnia większą precyzję i bezpieczeństwo. Korzyści z jego stosowania odczuwają także lekarze. Avicenna gwarantuje im większą ergonomię pracy oraz chroni przed promieniami RTG. Jak podkreśla marszałek Adam Struzik, mazowieckie szpitale coraz częściej inwestują w najnowocześniejsze technologie. – Takie zabiegi jak te przeprowadzane w Dziekanowie, są powodem do dumy i dowodem na to, że nasze placówki podążają za najnowszymi trendami w medycynie, a my jako samorząd Mazowsza możemy im w tym pomagać. Dlatego na zakup tego sprzętu przeznaczyliśmy 1,5 mln zł.

ZDROWIE – 27 inwestycji ze wsparciem samorządu województwa

Na inwestycje w służbie zdrowia w regionie warszawskim zachodnim w 2021 r. władze Mazowsza przeznaczyły ponad 36 mln zł. Ponadto samorząd województwa kontynuował realizację projektu unijnego, w ramach którego do placówek medycznych w regionie warszawskim zachodnim trafił kolejny sprzęt i środki ochrony osobistej. Do tej pory placówki medyczne z subregionu warszawskiego zachodniego otrzymały już 158 sztuk aparatury medycznej, 93 sztuki wyposażenia, ponad 1,6 mln sztuk środków ochrony osobistej oraz 16,6 tys. litrów płynów do dezynfekcji. Tegoroczne inwestycje zdrowotne to:

 • poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie – 296 tys. zł;

 • przezczaszkowa Stymulacja Magnetyczna w Szpitalu w Tworkach w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie – 100 tys. zł;

 • przystosowanie budynku nr 41 dla potrzeb Oddziału Dziennego w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie – 4,6 mln zł;

 • przystosowanie byłego budynku gospodarczo-technicznego na cele medyczne (etap I) –utworzenie Centrum Radiologii oraz Oddziału ogólno-psychiatrycznego wraz z zakupem aparatury medycznej w Szpitalu Tworkowskim w Pruszkowie – 40 tys. zł;

 • rewitalizacja i modernizacja terenu wokół szpitala w Tworkach w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie – 210 tys. zł;

 • wielofunkcyjne boisko sportowe dla mieszkańców powiatu pruszkowskiego w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie – 995 tys. zł;

 • zakup aparatu USG w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie – 230 tys. zł;

 • modernizacja węzła cieplnego w budynku nr 25 Pawilon II na terenie Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie – 169 tys. zł;

 • rozbudowa instalacji klimatyzacji w serwerowni głównej Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie – 55,5 tys. zł;

 • adaptacja pomieszczeń na potrzeby diagnostyki obrazowej, izby przyjęć i poradni wraz z zakupem wyposażenia w budynku głównym przy ul. Wierzejewskiego 12 w Konstancinie-Jeziornie w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER – 14,2 mln zł;

 • adaptacja pomieszczeń na potrzeby diagnostyki obrazowej, izby przyjęć i poradni wraz z zakupem wyposażenia w budynku głównym przy ulicy Wierzejewskiego 12 w Konstancinie-Jeziornie – etap I dokumentacja w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER – 248,7 tys. zł

 • informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER – 65 tys. zł;

 • modernizacja ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Szpitala im. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12 w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER w Konstancinie-Jeziornie – 2,5 mln zł;

 • modernizacja ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Szpitala im. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12 – etap I dokumentacja w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER w Konstancinie-Jeziornie – 241 tys. zł;

 • poprawa warunków udzielania świadczeń medycznych poprzez modernizację Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym Szpitala Kolejowego w Pruszkowie w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER – 4,5 mln zł;

 • STOCER DLA DZIECI – AKTYWNA STREFA NAUKOWO SPORTOWA w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER – 526 tys. zł;

 • zakup serwera, macierzy i oprogramowania dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER – 238 tys. zł;

 • zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala im. prof. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER – 403 tys. zł;

 • zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala Kolejowego w Pruszkowie w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER – 964,3 tys. zł;

 • zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Chylicach w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER – 537,3 tys. zł;

 • adaptacja przyziemia Pawilonu A, B, C pod utworzenie Izby Przyjęć wraz z budową nowego podjazdu oraz przebudową wewnętrznych dróg dojazdowych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym – etap I dokumentacja – 283 tys. zł;

 • modernizacja kotłowni gazowo-olejowej w Pawilonie XX A dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym – etap II – 1 mln zł;

 • zakup aparatury i sprzętu medycznego dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym – 496,7 tys. zł;

 • zakup lasera do kruszenia kamieni dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym – 850 tys. zł;

 • zakup optyki operacyjnej nefroskopowej do endoskopowych zabiegów urologicznych dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym – 33 tys. zł;

 • zakup robota do leczenia kamicy nerkowej dla Oddziału Chirurgii w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym – 1,5 mln zł;

 • zakup sprzętu okulistycznego wraz z niezbędnym wyposażeniem dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym – 136,8 tys. zł.

264 lokalne inwestycje ze wsparciem sejmiku województwa mazowieckiego

Samorządowcy z regionu warszawskiego zachodniego także w tym roku pokazali, że dobrze znają potrzeby swoich mieszkańców, zaznacza przewodniczący sejmikowej Komisji Polityki Społecznej i Prorodzinnej Piotr Kandyba. – Aplikowali o środki w każdym z naszych samorządowych programów wsparcia. I mamy już tego doskonałe efekty. Z większości tych inwestycji mogą już korzystać mieszkańcy. Efekty wsparcia samorządu Mazowsza widać praktycznie w każdej gminie i to nas cieszy – dodaje.

CZYTAJ TAKŻE:  Muszę – czy chcę.

Dzięki autorskim programom wsparcia w subregionie warszawskim zachodnim zrealizowane zostały aż 264 inwestycje z czego 62 w powiecie piaseczyńskim. To między innymi wsparcie z:

Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego – 1 inwestycja

 • termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria wraz z modernizacją systemu grzewczego oraz poprawa dostępności usług publicznych – 891 tys. zł.

Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej – 4 inwestycje

 • remont boiska sportowego na terenie Szkoły Podstawowej im. M. Kaczyńskiego w Pracach Małych – 140 tys. zł;

 • modernizacja nawierzchni boiska przy Zespole Basenowym w gminie Góra Kalwaria – 200 tys. zł;

 • budowa boiska wielofunkcyjnego w Głoskowie – 200 tys. zł;

 • remont boiska do siatkówki i koszykówki oraz placu sportowo-rekreacyjnego znajdujących się przy Domach Dzieci w Pęcherach – 111,7 tys. zł.

Pomocy finansowej dla gmin w ramach zadań OSP-2021 i MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP – 18 inwestycji

 • OSP Góra Kalwaria – komplety odzieży ochrony indywidualnej strażaka, sprzęt specjalistyczny – 20 tys. zł;

 • OSP Baniocha – sprzęt specjalistyczny – 20 tys. zł;

 • OSP Pęcław – modernizacja strażnicy – 25 tys. zł;

 • OSP Pęcław – rozbudowa strażnicy – 100 tys. zł;

 • OSP Bielawa – sprzęt specjalistyczny – 19,7 tys. zł;

 • OSP Słomczyn – sprzęt specjalistyczny – 10,7 tys. zł;

 • OSP Nowa Wola – sprzęt specjalistyczny – 19, 2 tys. zł;

 • OSP Zamienie – komplety odzieży ochrony indywidualnej strażaka – 20 tys. zł;

 • OSP Bobrowiec – sprzęt specjalistyczny – 16,1 tys. zł;

 • OSP Chojnów – sprzęt specjalistyczny – 19,1 tys. zł;

 • OSP Złotokłos – samochód średni ratowniczo-gaśniczy – 100 tys. zł;

 • OSP Grochowa – modernizacja strażnicy – 14 tys. zł;

 • OSP Wola Prażmowska – komplety odzieży ochrony indywidualnej strażaka – 18,2 tys. zł;

 • OSP Wola Prażmowska – samochód średni ratowniczo-gaśniczy – 80 tys. zł;

 • OSP Nowy Prażmów – modernizacja strażnicy – 17 tys. zł;

 • OSP Kotorydz – sprzęt specjalistyczny – 20 tys. zł;

 • OSP Tarczyn – komplety odzieży ochrony indywidualnej strażaka – 18, 9 tys. zł;

 • OSP Suchodół – modernizacja strażnicy – 25 tys. zł.

Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE27 inwestycji

 • zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Czersku – 10 tys. zł;

 • budowa siłowni zewnętrznej na terenie szkolnym w miejscowości Dobiesz – 8 tys. zł;

 • modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Pęcław – 10 tys. zł;

 • drewniany domek z dziecięcych marzeń – instalacja urządzenia na placu zabaw przekazanym przez gminę w użytkowanie sołectwu Sobików w miejscowości Cendrowice – 10 tys. zł;

 • remont sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojciechowicach – 10 tys. zł;

 • monitoring wsi Kawęczynek – 10 tys. zł;

 • budowa oświetlenia w sołectwie Kępa Oborska – 8,4 tys. zł;

 • modernizacja placu zabaw w sołectwie Władysławów – 5 tys. zł;

 • doposażenie siłowni zewnętrznej przy boisku w sołectwie Zgorzała – 6 tys. zł;

 • zakup i montaż zadaszenia oraz lamp solarnych na terenie skateparku w Nowej Iwicznej – 10 tys. zł;

 • przebudowa chodnika przy ul. Łączności w sołectwie Łazy – 10 tys. zł;

 • zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Chylicach – 10 tys. zł;

 • organizacja i realizacja ogrodów społeczno-permakulturowych w parku kieszonkowym przy ul. Cyraneczki w gminie Piaseczno – 10 tys. zł;

 • zagospodarowanie i utrzymanie porządku na terenach publicznych na obszarze sołectwa Głosków – 10 tys. zł;

 • projekt i rozpoczęcie realizacji zagospodarowania terenu gminnego „Plac targowy” i okolic w gminie Piaseczno – 10 tys. zł;

 • rozbudowa monitoringu wiejskiego w gminie Piaseczno – 10 tys. zł;

 • doświetlenie ulicy Niedźwiedzia w gminie Piaseczno – 9,8 tys. zł;

 • budowa punktów świetlnych w sołectwie Wola Wągrocka – 10 tys. zł;

 • budowa punktów świetlnych w sołectwie Łoś – 8,5 tys. zł;

 • budowa punktów świetlnych w sołectwie Krupia Wólka – 10 tys. zł;

 • wspieranie aktywności społeczności lokalnej poprzez doposażenie sołectwa Grzędy w zestawy mebli ogrodowych – 10 tys. zł;

 • wspieranie aktywności społeczności lokalnej poprzez doposażenie sołectwa Przypki w zestawy stołów i ław piknikowych – 9,7 tys. zł;

 • wymiana oświetlenia ulicznego w miejscowości Jeziorzany – 10 tys. zł;

 • zagospodarowanie terenu w sołectwie Pawłowice – 10 tys. zł;

 • wymiana oświetlenia ulicznego w miejscowości Janówek – 10 tys. zł;

 • wymiana oświetlenia ulicznego w miejscowości Nosy – 10 tys. zł;

 • wymiana oświetlenia ulicznego w miejscowości Many – 10 tys. zł.

Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu– 5 inwestycji

 • wynajem platformy wielozadaniowej badającej skład dymu/powietrza w gminie Konstancin-Jeziorna – 20 tys. zł;

 • utworzenie nowych oraz modernizacja istniejących terenów zieleni publicznej w pasie ul. Puławskiej i ul. Kościuszki w mieście Piaseczno na odcinku od ul. Młynarskiej do ul. Chyliczkowskiej oraz od Placu Kisiela do ul. Sienkiewicza – 162,9 tys. zł;

 • zielone płuca Tarczyna – nasadzenia na rzecz wsparcia ochrony powietrza w gminie Tarczyn – 59,9 tys. zł;

 • budowa tężni ogrodowej przy Centrum Integracji Społecznej w Magdalence – 29,2 tys. zł;

 • ekopatrol w gminie Piaseczno zakup samochodu wraz z wyposażeniem do działań pomiarowo – kontrolnych – 200 tys. zł.

Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców – 3 inwestycje

 • remont elewacji zewnętrznej budynku biurowego ROD „Malinka” w Górze Kalwarii – 8 tys. zł;

 • przebudowa sieci elektrycznej w alejkach ogrodu PAPIRUS 1 przy ul. Literatów w Konstancinie – Jeziornie – 10 tys. zł;

 • remont instalacji elektrycznej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Transportowiec” w Stefanowie – 4,8 tys. zł.

CZYTAJ TAKŻE:  Rower Miejski w Piasecznie, w tym roku zmiany w korzystaniu

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – 4 inwestycje

 • remont podłogi wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej w zabytkowym kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Rembertowie – 50 tys. zł;

 • remont budynku Ratusza w Górze Kalwarii – stolarka okienna – 50 tys. zł;

 • remont i przebudowa budynku starej plebanii w parafii pw. św. Anny w Piasecznie przy Pl. Piłsudskiego 10 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-konferencyjny – 80 tys. zł;

 • prace konserwatorskie we wnętrzu Kaplicy św. Antoniego w Górze Kalwarii – etap I – 80 tys. zł.

DROGI – 16 inwestycji ze wsparciem samorządu województwa

Jak co roku jedną z największych pozycji w budżecie stanowią środki na rozbudowę i modernizację dróg. Na ten cel do subregionu warszawskiego zachodniego trafiło ponad 121 mln zł. Najważniejsze inwestycje to:

 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 575 w miejscowości Nowe Grochale i Stare Grochale na odcinku od km 75+750 do km 78+100 polegająca na budowie chodnika – 2,4 mln zł;

 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 Czubin, gmina Brwinów – 267 tys. zł;

 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 na odcinku od km 8+450.48 do km 9+410.96 w miejscowości Bogatki, gmina Piaseczno – 2,3 mln zł;

 • budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 odcinek od km 2+209,60 do km 9+560,51 – 87,3 mln zł;

 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń – Błonie Etap II odcinek od km 22+600 do km 27+290 – 9 mln zł;

 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Natalińska na odcinku od km 14+431 do km 14+542 w Otrębusach – 2 mln zł;

 • przebudowa DW 719 w zakresie skrzyżowania z drogą gminną nr 311361W ulicą Partyzantów w mieście Brwinów – 80 tys. zł;

 • montaż znaku aktywnego oraz oznakowania pionowego na drodze wojewódzkiej nr 571 w miejscowości Stare Pieścirogi, gmina Nasielsk – 16 tys. zł;

 • remont drogi wojewódzkiej nr 580 od km 6+705 do km 9+500 – 2,1 mln zł;

 • remont drogi nr 580 w km 21+300 od 21+800 km (wraz z skrzyżowaniem o ruchu okrężnym ) – 1,1 mln zł;

 • remont drogi wojewódzkiej nr 720 od km 0+000 do km 2+120 oraz od km 19+150 do km 19+320 – 1,4 mln zł;

 • remont drogi wojewódzkiej nr 876 od km 4+350 do km 7+083 – 789 tys. zł;

 • remont drogi wojewódzkiej nr 579 od km 28+862 do km 32+870 – 2,6 mln zł;

 • remont drogi wojewódzkiej nr 739 droga 79 (Brzumin) – rzeka Wisła – Piwonin – Sobienie Jeziory – droga 805 (Osieck) na wybranych odcinkach: od km 0+070 do km 0+520 w miejscowości Góra Kalwaria i od km 0+900 do km 2+200 w miejscowości Czersk, gmina Góra Kalwaria – 2, 1 mln zł;

 • remont drogi wojewódzkiej nr 876 droga 50 Chudolipie – Piotrkowice – Many – Tarczyn –droga 722 na odcinku od km 13+883 do km 15+326 od miejscowości Suchodół do miejscowości Marianka, gmina Tarczyn – 1,2 mln zł;

 • rozbudowa drogi powiatowej nr 2841W (ul. Postępu) z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 721 (ul. Słoneczna) na terenie gminy Lesznowola – 6 mln zł.

KULTURA – 6 inwestycji ze wsparciem samorządu województwa

Bardzo ważna inwestycja kulturalna w subregionie warszawskim zachodnim już otwarta, zaznacza radna województwa mazowieckiego Dorota Stalińska. – Mowa oczywiście o Centrum Folkloru Polskiego, pełne pamiątek po założycielach zespołu „Mazowsze” oraz przedmiotów związanych z jego historią. Jest to zespół, który nie tylko scala naszą kulturę, ale przede wszystkim jest naszą dumą w kraju i poza jego granicami. Gorąco zachęcam – odwiedzajcie instytucje kultury!

Na rozbudowę, modernizację i rozwój kultury w subregionie warszawskim zachodnim władze Mazowsza przeznaczyły 10,8 mln zł. Największe inwestycje zrealizowane w tym roku to:

 • adaptacja budynków w Ząbkach na potrzeby utworzenia policealnego studium wokalno-tanecznego przez PZLPiT „Mazowsze” – etap I dokumentacja przedprojektowa – 68 tys. zł;

 • modernizacja obiektu Bursy – etap II dokumentacja Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” – 93 tys. zł;

 • utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” – 4,6 mln zł;

 • zakup i dostawa zestawu cyfrowej konsolety audio wraz z rackiem przyłączeniowym i skrzyniami transportowymi dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” – 283 tys. zł;

 • zakup kompletu pokryw kanałów technicznych do sali widowiskowej dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” – 78 tys. zł;

 • zakup trzech autokarów na potrzeby działalności Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” – 5,7 mln zł.

Samorząd Mazowsza przeznaczył na dokumentację budowy odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa–Modlin oraz stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa–Modlin 120 tys. zł. Dodatkowo ponad 11 mln zł sejmik województwa przekazał na dokapitalizowanie spółki poprzez uruchomienie lotniska komunikacyjnego i modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie.

* Dane (stan na 17.12.2021 r.).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię