Nadano imię szkole. Placówka otrzymała też sztandar!

0

PRAŻMÓW Dzisiaj Szkoła Podstawowa w Uwielinach oficjalnie otrzymała imię Żołnierzy Armii Krajowej – Bohaterów Lasów Chojnowskich. Nawiązuje ono do najbliższej okolicy i historii drugiej wojny światowej, bo to właśnie tu AK przejawiała wzmożoną aktywność…


Uroczystość nadania imienia szkole poprzedziła msza święta odprawiona w kościele w Kędzierówce. Podczas niej poświęcono sztandar szkoły. Następnie wszyscy przenieśli się do sali gimnastycznej, gdzie odbyła się główna część wydarzenia. Zaproszonych gości, a także pedagogów, uczniów i całą szkolną społeczność powitała dyrektor placówki, Elżbieta Małecka. Następnie jedna z nauczycielek przedstawiła rys historyczny, dotyczący Armii Krajowej i Państwa Podziemnego.
Ważne jest przekazywanie młodym pokoleniom ponadczasowych wartości – mówiła.
Dzieci i młodzież powinni mieć odpowiednie wzory do naśladowania. Takie, które pomogą im odnaleźć własną tożsamość.

Wszyscy związani ze szkołą chcieli, aby jej imię wiązało się z najbliższym regionem. Lasy Chojnowskie były miejscem ożywionej działalności AK. To tu dochodziło do potyczek z Niemcami.
Pamięć o tamtym czasie, bohaterskich żołnierzach i ich czynach nie może zaginąć, bo to oni walczyli o wolną Polskę – podkreśliła prelegentka. Następnie wójt Prażmowa Michał Kmiecik odczytał uchwałę rady gminy o nadaniu imienia szkole, a rada rodziców przekazała na ręce pani dyrektor sztandar.
Dziękuję za ten cenny dar – mówiła Elżbieta Małecka. – Zobowiązuję się do kształtowania w naszych uczniach takich postaw i wartości, za które bohaterowie AK byli gotowi oddać swoje życie.

Po uroczystym wbiciu w sztandar gwoździ trafił on do uczniów, którzy złożyli przy nim uroczyste ślubowanie. Po zaprezentowaniu wszystkim obecnym nowego symbolu szkoły dyrektor nagrodziła autorkę logotypu, który znalazł się na sztandarze. Jego autorką jest Anna Borowska, nauczycielka plastyki.
Zawsze 27 września będziemy obchodzić święto patrona naszej szkoły – poinformowała pani dyrektor. – Jest to też Dzień Polskiego Państwa Podziemnego.

TW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię