Najciekawsze inicjatywy lokalne wybrane

0
Najciekawsze inicjatywy lokalne wybrane

KONSTANCIN-JEZIORNA Wybrano najciekawsze inicjatywy lokalne mieszkańców gminy. Samorząd Konstancina-Jeziorny wesprze finansowo realizację aż 16 przedsięwzięć na łączną kwotę ponad 36 000 zł.


W tym roku do Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w ramach inicjatywy lokalnej wpłynęło aż 20 wniosków. Oceny formalno-merytorycznej nie przeszły 4 projekty. Pozostałe przedsięwzięcia otrzymały dofinansowanie samorządu.

Gmina wesprze finansowo m.in. takie zadania jak:

  • poprawa estetyki terenu przy Domu Ludowym i placu zabaw w Gassach,
  • sprzątanie świata nad rzeką Jeziorką,
  • upiększenie placu sportowo-rekreacyjnego przy OSP Czernidła,
  • warsztaty artystyczne łączą dzieci i seniorów,
  • organizacja gry miejskiej z okazji 100-lecia OSP w Skolimowie.

Łączny koszt zaplanowanych inicjatyw to 36 390 zł

To jeszcze nie koniec!

Wciąż można ubiegać się o wsparcie finansowe na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej. Wnioski można składać na bieżąco, jednak nie później niż do 31 sierpnia.

Lista zadań publicznych wybranych do realizacji w ramach inicjatywy lokalnej

Lp. Grupa inicjatywna reprezentowana przez osobę/osoby/podmiot Nazwa wniosku Udział finansowy gminy w realizacji zadania
publicznego
(w zł)
1. Witold Biernacki
(Konstancin-Jeziorna)
Seniorzy malują pisanki, seniorzy gotują świąteczne potrawy 2 000
2. Kazimiera Nogal, Jan Nogal
(Kawęczynek)
Seniorzy seniorom na święta 2 600
3. Kazimiera Nogal, Jan Nogal
(Kawęczynek)
Mieszkańcy Kawęczynka kultywują lokalną tradycję 2 200
4. Kinga Śliwka, Joanna Kocoń
(Gassy)
Poprawa estetyki terenu przy Domu Ludowym i placu zabaw w Gassach 2 150
5. Celina Łuszczyńska
(Czernidła)
Seniorzy uczą młodzież i młodzież uczy seniorów 2 000
6. Krzysztof Waldon, Karol Ługowski
(Konstancin-Jeziorna)
Wędkarze dzieciom 2 900
7. Alfreda Konopka, Maria Frątczak
(Konstancin-Jeziorna)
Warsztaty artystyczne łączą dzieci
i seniorów
1 850
8. Irena Cejba
(Konstancin-Jeziorna)
Przedsięwzięcie edukacyjne – poznajemy historię Polski 2 300
9. Ochotnicza Straż Pożarna
w Skolimowie
(Konstancin-Jeziorna)
Razem tworzymy naszą historię – album 100 lat historii OSP Skolimów 4 800
10. Kinga Śliwka, Joanna Kocoń
(Gassy)
Prace porządkowe w Domu Ludowym w Gassach 600
11. Anna Dąbrowska-Lucci,
Monika Dymowska
(Konstancin-Jeziorna)
Sprzątanie świata nad Jeziorką – Bielawska Social Street 500
12. Renata Dąbrowska
(Kępa Okrzewska)
Poprawa estetyki oraz zagospodarowanie terenu gminnego w Kępie Okrzewskiej 3 500
13. Celina Łuszczyńska,
Stefan Wiewióra
(Czernidła)
Upiększenie placu sportowo-rekreacyjnego przy OSP Czernidła 4 300
14. Agnieszka Skowron-Rodriguez
(Dębówka)
Doposażenie obiektu świetlicy wiejskiej po modernizacji jej wnętrza 990
15. Danuta Błeszyńska
(Konstancin-Jeziorna)
Seniorzy czytają „Wesele” śpiewająco 2 200
16. Żaneta Misiak
(Konstancin-Jeziorna)
Gra miejska z okazji 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Skolimowie 1 500

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię