„Nie” aktom wandalizmu

11

POWIAT Radny Grzegorz Pruszczyk, w imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość, przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec aktów wandalizmu wymierzonych w obiekty sakralne oraz pamięć Ojca Świętego Jana Pawła II

W trakcie niedawnych strajków kobiet doszło do aktów wandalizmu wymierzonych w dwa kościoły oraz pomnik Jana Pawła II, stojący w Parku Zdrojowym. Głos w tej sprawie postanowiła zabrać rada powiatu.

Ataki na obiekty sakralne, do których doszło na terenie całego kraju (w tym także na terenie naszego powiatu), nie powinny mieć miejsca – mówi radny Grzegorz Pruszczyk. Uchwała została przyjęta bez żadnego głosu sprzeciwu, choć część radnych Koalicji Obywatelskiej w ogóle nie wzięła udziału w głosowaniu. Radni podkreślili, że „wszystkie miejsca kultu religijnego, niezależnie od głoszonego wyznania (…) winny zostać wolne od jakichkolwiek aktów agresji lub profanacji. Akty te powodują nie tylko szkody materialne, ale są także wyrazem skrajnej nietolerancji wymierzonym w uczucia religijne osób wierzących”.
Nie odnieśliśmy się tu do konkretnych grup społecznych – podkreśla Grzegorz Pruszczyk. – Staraliśmy się żeby nasze przesłanie było uniwersalne. Możemy chodzić z transparentami, ale pewnych granic, takich jak przemoc, nie można przekraczać.

Magdalena Mika-Kosior, radna z ramienia Koalicji Obywatelskiej, uważa jednak, że już samo pojawienie się tej uchwały na sesji rady powiatu było „impasem politycznym klubu PiS wobec klubu KO i zmuszało radnych do zajęcia stanowiska czysto politycznego”, do jakiego – jej zdaniem – nie mają oni mandatu społecznego, a zajęcie którego mogłoby wywołać nikomu nie służące podziały wśród lokalnej społeczności.
Uchwała, niby oczywista w treści, pozornie nie wprowadzała podziałów społecznych, ale faktycznie je tworzyła w związku z toczącym się równolegle protestem o prawa kobiet do legalnej aborcji – mówi Magdalena Mika-Kosior. – Osobiście uznałam, że mimo iż zgadzam się z opinią, że rada powiatu nie jest miejscem na polityczne show, to sama treść uchwały jest zgodna z obowiązującym prawem i ogólnie przyjętymi zasadami społecznego współżycia. Dlatego ją poparłam.

11 KOMENTARZE

 1. Skoro „wszystkie miejsca kultu religijnego, niezależnie od głoszonego wyznania (…) winny zostać wolne”, to po co kościół wtrąca się w ustanawianie prawa i życie innych????

  • Kościół w demokracji ma prawo jak kazdy podmiot do wyrażania swojego zdania i prob wplywania na rzeczywistośc. To, czy opinia publiczna słucha KK, czy nie, to inna sprawa. Ale tak jak ty, czy ja, dowolna partia, stowarzyszenie, KK ma prawo głosić swoje poglądy.

   • Ale demokracja nie polega na narzucaniu zasad religijnych osobom nie wyznających danej religii. Nie polega na tworzeniu prawa pod dyktando kościoła.

   • Głosić poglądy nie narzucać przy pomocy „mediów narodowych” i aktualnie rządzących.
    Wiara to wolna wola(wybór) a nie przymus jak aktualnie wymyśla kk, do pełni potrzebują tylko własnej milicji a przy jej braku posługują się policją i politykami.Zakładam ,że wierzący mogą posłuchać panów w sutannach a inni nie ,prawda ?

 2. O tym, że papa Wojtyła miał dużo za uszami wiadomo wszędzie, tylko nie w Polsce. Pomalowanie mu łapek na czerwono tylko ubogaca i czyni bardziej realistycznym to „dzieło”, które – czort wie, z jakiej racji – postawiono w Parku Zdrojowym.

 3. Kolejny temat zastępczy !Panie Pruszczyk napisz coś pan w sprawie szczepionek dla seniorów ewentualnie jak PIS wspiera pokrzywdzonych przez ludzi kościoła i niepełnosprawnych.Dosyć bicia piany o uczuciach i ich obrażaniu.
  Akcja -reakcja,proste-o to chodzi w tym strajku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię