Nielegalnie w ośrodku w Lininie

0

GÓRA KALWARIA Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie w ostatni wtorek przeprowadzili kontrolę legalności pobytu osób przebywających na terenie Otwartego Ośrodka dla Cudzoziemców – Linin w Górze Kalwarii. Okazało się, że dwóch cudzoziemców przebywało nielegalnie na terenie naszego kraju

Zatrzymani mężczyźni to Ugandyjczyk i Rosjanin. Wobec pierwszego zachodziły okoliczności uzasadniające wydanie decyzji o zobowiązaniu go do powrotu, ponieważ przebywał na terytorium naszego kraju bez wymaganej ważnej wizy lub innego ważnego dokumentu. Do chwili zakończenia czynności administracyjnych w jego sprawie, mężczyzna będzie przebywać w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Drugi z zatrzymanych uchylał się od obowiązków określonych w decyzji o zobowiązaniu do powrotu. Mężczyzna nie opuścił Polski po otrzymaniu decyzji o odmowie udzielenia ochrony międzynarodowej. Z uwagi na jego sytuację rodzinną zastosowano środek alternatywny do zatrzymania. Do momentu wyjazdu z naszego kraju, mężczyzna zobligowany jest do systematycznego zgłaszania się w placówce Straży Granicznej.

AB/fot. archiwum NwOSG

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię