Najnowsze wyniki ogólnopolskich badań przedsiębiorczości wśród młodzieży wskazują, że młodzi Polacy chcą prowadzić własne firmy, by móc „brać sprawy w swoje ręce” planując swoją karierę, zwiększyć swoje zarobki i rozwijać się na rynku pracy

Spektakularne sukcesy polskich młodych przedsiębiorców, m.in. Mateusza Macha z Lęborka, twórcy komunikatora dla niesłyszących Five App, pokazują, że w młodym wieku można osiągnąć pozycję na rynku światowym. Przykład 19-latka, wyróżnionego przez amerykańskiego „Forbesa”, może inspirować i motywować młodzież do tego, aby osiągnąć błyskotliwą karierę. Z raportu przygotowanego przez Akademię Liderów Fundację dr. Bogusława Federa, organizację wspierającą od 2008 rozwój mikro-przedsiębiorczości, wynika, że młodzi Polacy chcą prowadzić własną działalność gospodarczą, samodzielnie podejmować decyzję zawodowe i więcej zarabiać. Młodzież jest przekonana, że przedsiębiorczości można się nauczyć.

Młodym łatwiej założyć firmę

Wyzwania związane z pomysłowością i zaradnością stawia przed młodymi ludźmi współczesny rynek pracy.

Zmiany społeczno-gospodarcze powodują rozszerzenie wieku aktywności ekonomicznej na osoby coraz starsze, ale również na te coraz młodsze. Polacy, którzy nie ukończyli 25. roku życia, są identyfikowani jako osoby o szczególnej sytuacji na rynku pracy, co oznacza, że są bardziej zagrożeni bezrobociem niż pozostałe grupy wiekowe. Istniejące formy i ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej powodują, że założenie własnej firmy w młodym wieku jest prostsze. Wreszcie należy wspomnieć o tym, że młode pokolenie zdobyło w ostatnich czasach pewną przewagę związaną ze znajomością nowych technologii. Czynniki te sprawiają, że przedsiębiorczość w tej grupie staje się coraz bardziej zauważalna – mówi prof. dr hab. Przemysław Zbierowski z Katedry Przedsiębiorczości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Liczą na wyższe zarobki

Młodzież ma bardzo dużo motywacji do tego, aby rozwijać własną firmę. Największą zachętą jest perspektywa uzyskania wyższych zarobków – tego argumentu używa przeszło 61 proc. ankietowanych. Drugim istotnym powodem jest możliwość samodzielnego podejmowania decyzji – o tym marzy ponad połowa uczniów. Część nastolatków chciałaby mieć swoją firmę poza granicami naszego kraju – potwierdza to jeden na pięciu respondentów. Jednak nie wszystkie osoby biorące udział w badaniu chciałyby założyć swoją działalność gospodarczą. Przeszkodę widzą przede wszystkim w braku pomysłu na nią – ten problem wskazuje 45,3 proc. badanych uczniów oraz w braku pieniędzy na start – podkreśla to 1/3 ankietowanych.
Z raportu wynika, że ponad 38 proc. badanych oczekiwałoby pomocy w znalezieniu pomysłu na swoją firmę. Uczniowie wskazali w ankietach swoje luki edukacyjne oraz brak doświadczenia. Jednak brak wystarczającej wiedzy i przygotowania nie zniechęca młodzieży do planów związanych z założeniem własnej firmy. Ponad 70 proc nastolatków uważa, że zdolność przedsiębiorczości nie jest wrodzona, można się jej nauczyć – odpowiedziało tak ponad 37 proc. badanych i raczej tak, ale wymaga to wielu lat pracy – 33 proc.

Genaracja Z, czyli pokolenie z kapitałem

– Raport jest próbą omówienia pojmowania idei przedsiębiorczości przez młodych Polaków, którzy dopiero wkroczą na rynek pracy – słusznie zauważa dr Bogusław Feder – autor raportu, że analizowane pokolenie, nazywane „generacją Z” jest pierwszym pokoleniem dziedziczącym określony „spadek po rodzicach”. Uzyskany przez młodych ludzi kapitał, w formie inwestycji edukacyjnych, środków finansowych na start, możliwości pracy w rodzinnej firmie, otwartości na świat, zwiększają sukces zawodowy. Brak tego typu wsparcia rodziny na starcie w dorosłe życie zawodowe, lokuje młodych ludzi na zdecydowanie gorszych pozycjach w drodze do osiągnięcia satysfakcji zawodowej i dobrostanu ekonomicznego – podsumowuje dr Krzysztof Lisowski z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Cały raport z badań Akademia Liderów Fundacji dr. Bogusława Federa można znaleźć na: www.wiedza3g.pl.

PC

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię