Nowa szkoła, basen i drogi – projekt budżetu trafił do radnych

1

PIASECZNO Burmistrz Daniel Putkiewicz przekazał radnym projekt budżetu na 2024 rok. Gmina Piaseczno planuje wydać w przyszłym roku blisko 800 mln złotych, w tym ponad 330 mln zł na oświatę. 

Projekt budżetu Gminy Piaseczno na 2024 rok burmistrz Daniel Putkiewicz przekazał na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej Piotra Obłozy podczas sesji w dniu 15 listopada 2023 r. Teraz radni podczas prac komisji problemowych przyjrzą się zaproponowanym przez urzędników przedsięwzięciom i będą mieli czas na wprowadzenie ewentualnych zmian. Ostateczną decyzję w sprawie kształtu uchwały budżetowej na 2024 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2037 Rada Miejska podejmie podczas sesji w dniu 15 grudnia 2023 r.

Projekt budżetu Gminy Piaseczno na 2024 rok zakłada dochody w kwocie 708 383 728 zł oraz wydatki na poziomie 795 622 639 zł.  

Wprawdzie dochody wyglądają lepiej niż w roku ubiegłym, ale nadal sporo kwestii jest niepewnych. Dużym wyzwaniem są koszty bieżące, które będą rosły, ale jeszcze nie wiemy w jakim stopniu. M.in. nie wiemy, czy zostaną utrzymane rządowe tarcze osłonowe dotyczące cen prądu i gazu – podkreśla burmistrz Daniel Putkiewicz. – Trzeba też pamiętać, że każda nowa inwestycja wiąże się z koniecznością ponoszenia kosztów bieżącego utrzymania po oddaniu do użytku nowego budynku czy drogi. 

Mieszkańcy jednak oczekują kolejnych inwestycji, w związku z tym Gmina Piaseczno zamierza realizować planowane wcześniej przedsięwzięcia. Łącznie na inwestycje gmina planuje wydać w przyszłym roku blisko 150 mln złotych.

330 mln złotych na oświatę

W przyszłym roku ma się rozpocząć budowa od dawna oczekiwanej szkoły w Julianowie. W budżecie na 2024 r. zaplanowano na to zadanie 25 mln złotych, a w WPF łącznie 95,7 mln zł. Wydatki oświatowe tradycyjnie stanowią największy kawałek budżetowego tortu. Na szkoły i przedszkola samorząd planuje wydać ponad 330 mln złotych. 

Drugą dużą inwestycją kubaturową, na którą w przyszłorocznym budżecie zostały zaplanowane środki w wysokości 10 mln zł (łącznie w WPF ponad 107 mln zł) jest budowa basenu przy ul. Chyliczkowskiej. Kontynuowana będzie modernizacja dwóch historycznych budynków – Poniatówki oraz Domu „Zośki”, rozpocznie się również budowa świetlicy sportowej w Żabieńcu. W budżecie zabezpieczone zostały również środki finansowe na projektowanie sali widowiskowej. 

30 mln złotych na transport publiczny

Piaseczno może się pochwalić najbardziej rozbudowaną ofertą transportu publicznego wśród gmin podwarszawskich. Koszty utrzymania linii autobusowych oraz połączeń kolejowych, w tym uruchomionych w tym roku linii SKM, a także dopłat do biletów długookresowych dla mieszkańców pochłoną w 2024 r. blisko 30 mln złotych. 

Drogi w budowie i projektowaniu

Realizowane będą też kolejne inwestycje drogowe. Łącznie na budowę i modernizację dróg Gmina Piaseczno zamierza wydać 66 mln zł.

W przyszłym roku mniej będzie realizacji dużych inwestycji drogowych, ale z kolei mamy spory pakiet dróg na etapie projektowania – mówi wiceburmistrz Robert Widz. Najdroższą inwestycja będzie budowa ulicy Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i Żabieńcu, która ma kosztować 26,6 mln zł. – Będziemy też wspierać finansowo inwestycje realizowane przez Powiat Piaseczyński. Ponad 5 mln złotych przekażemy na realizację dwóch inwestycji – przebudowy skrzyżowania ulic Wojska Polskiego i Okulickiego oraz na przebudowę ulicy Sienkiewicza od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego aż do ul. Pomorskiej – dodaje wiceburmistrz Robert Widz. Gmina zamierza z kolei przebudować odcinek ulicy Sienkiewicza od ul. Kościuszki do ul. Wojska Polskiego. 1 mln zł zostanie wydany na kontynuację budowy sieci dróg rowerowych.

– Może nie jest to budżet bardzo łatwy, ale jest budżetem odważnym, który daje nadzieję na dalsza poprawę warunków mieszkania w naszym mieście i gminie – powiedział burmistrz Daniel Putkiewicz przekazując projekt budżetu i WPF na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej Piotra Obłozy. 

Szczegółowo z projektem budżetu Gminy Piaseczno na 2024 r. można zapoznać się w BIP Gminy Piaseczno: bip.piaseczno.eu.

Biuro Promocji i Kultury

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię