Nowe przepisy dotyczące wycinki drzew

0
Nowe przepisy dotyczące wycinki drzew

REGION Od 1 stycznia obowiązują nowe przepisy dotyczące wycinki drzew, które w dużym stopniu zmieniły przepisy obowiązujące do tej pory


Zmiany zostały wprowadzone wraz z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach. Teraz tym bardziej warto wiedzieć, co można usunąć bez zezwolenia, a jaka wycinka zezwolenia wymaga.

Zezwolenie jest wymagane, gdy chcemy usunąć drzewa lub krzewy rosnące na:

  • nieruchomościach położonych w strefie ochrony konserwatorskiej, (w tym wypadku zezwolenie wydaje Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków)
  • działkach leśnych oznaczonych w ewidencji gruntów Ls (zezwolenie wydaje Nadleśniczy Nadleśnictwa Chojnów)
CZYTAJ TAKŻE:  Stomatologia i wsparcie psychologiczne w Przychodni Grapa

Zezwolenie nie jest wymagane, gdy:

  • drzewa rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  • drzewa usuwane są w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,
  • krzewy rosną na terenie ogrodu przydomowego,
  • obwód pnia drzew (mierzony na wysokości 130 cm) nie przekracza 1 m w przypadku gatunków szybkorosnących i 0,5 m w przypadku pozostałych gatunków drzew,
  • krzewy rosną w skupisku do 25 m2

Co jeszcze warto wiedzieć?

Prowadząc wycinkę drzew należy respektować zakazy w stosunku do roślin i zwierząt chronionych, a w szczególności unikać prac w okresie lęgowym ptaków tj. od 1 marca do 15 października.

CZYTAJ TAKŻE:  Kierowca skutera trafił do szpitala

Kara za usuwanie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia wynosi:

  • 1 000 zł za każdy centymetr obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm,
  • 400 zł za każdy m2 krzewów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię