Nowe przepisy w sprawie mieszkań komunalnych

3

PIASECZNO Mieszkania komunalne są własnością gminy a zasady najmu takich lokali regulują przepisy prawa, zarówno ogólnokrajowe, jak i lokalne. W związku ze zmianami w prawie Gmina Piaseczno rozpoczęła kontrolę najemców korzystających z mieszkań komunalnych.

Mieszkania komunalne stanowią własność gminy. Są to lokale przeznaczone dla osób, które z uwagi na trudną sytuację materialną nie mogą sobie pozwolić na zakup własnej nieruchomości lub jej wynajem. Dlatego przyznanie mieszkania komunalnego traktuje się jako formę pomocy dla osób najuboższych. 

Temat mieszkań komunalnych i ich przyznawania od wielu lat budzi w Piasecznie ogromne kontrowersje z uwagi na fakt, iż Gmina Piaseczno nie dysponuje wystarczającą liczbą takich lokali, a więc nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb swoich mieszkańców. W gminie Piaseczno wszystkie wnioski o najem lokalu należącego do mieszkaniowego zasobu gminy zostają, na podstawie uchwały Rady Miejskiej, zaopiniowane przez Społeczną Komisję Mieszkaniową w skład której wchodzą radni, mieszkańcy, pracownicy Urzędu i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Obecnie w mieszkaniowym zasobie gminy znajduje się 637 lokali. Niestety cześć najemców z różnych powodów nie posiada tytułu prawnego do zajmowanego lokalu – podkreśla wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak. Wychodząc naprzeciw osobom zajmującym lokal bez tytułu prawnego, Gmina od początku roku wzywa lokatorów, aby złożyli dokumenty niezbędne do zawarcia umowy najmu lokalu. Jeżeli są ku temu przesłanki i osoba ubiegająca się spełnia wszystkie kryteria zawarte w Uchwale, to z taką osobą Gmina Piaseczno zawiera umowę najmu. Najemcy, którzy nie spełniają warunków do zawarcia z Gminą umowy, wzywani są do dobrowolnego zdania zajmowanego lokalu.

Nowe przepisy – nowe wymagania

Od  01.01.2022 r. zmieniły się przepisy, które dały samorządom uprawnienia do weryfikowania dochodów mieszkańców, którym przyznano mieszkania. Na podstawie nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów i o zmianie Kodeksu cywilnego pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno rozpoczęli weryfikację dochodów u najemców, którzy mieli zawarte umowy najmu na czas nieoznaczony po 19.04.2019 r.

Zgodnie z tymi przepisami, najemcom, którzy po weryfikacji przekraczają ustalone kryterium dochodowe, wypowiadana jest dotychczasowa stawka czynszu i ustalana nowa stawka czynszu, która jest  proporcjonalna do uzyskiwanych dochodów. W nawiązaniu do nowelizacji ww. ustawy Gmina rozpoczęła również weryfikację najemców w zakresie posiadania tytułu prawnego do innej nieruchomości, w której mogą zapewnić potrzeby mieszkaniowe we własnym zakresie. Tym najemcom zostaje wypowiedziana umowa najmu oraz są oni wzywani do dobrowolnego zdania lokalu. W przypadku niezdania lokalu, sprawy są kierowanie na drogę postępowania sądowego – informuje wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak.

W bieżącym roku działania polityki mieszkaniowej w Piasecznie są skoncentrowane na:

wymianie palenisk stałych na ogrzewanie ekologiczne,

wykwaterowaniu najemców z budynków będących w awaryjnym stanie technicznym,

weryfikacji najemców pod kątem posiadanej nieruchomości i osiąganych dochodów.

Długa kolejka oczekujących

Obecnie na przydział lokalu należącego do mieszkaniowego zasobu gminy oczekuje około 147 rodzin. – Niektóre rodziny oczekują już dłuższy czas, jednakże potrzeby są niewspółmierne do posiadanej liczby lokali. Obecnie Gmina odzyskuje lokale z naturalnego ruchu ludności. W ubiegłym roku samorząd odzyskał ich tylko 10. Trzeba pamiętać, że w pierwszej kolejności jesteśmy zobowiązani realizować wyroki sądowe z prawem do lokalu socjalnego (pozostało jeszcze 36 do zrealizowania) oraz przesiedlenia lokatorów zamieszkujących w budynkach należących do mieszkaniowego zasobu a będących w awaryjnym stanie technicznym – podkreśla wiceburmistrz.

W gminnym zasobie mieszkaniowym Piaseczna nie ma wolnych lokali. Wszystkie są przekazane w użytkowanie mieszkańcom.

– Wbrew pojawiającym się niekiedy w przestrzeni publicznej opiniom, zawsze bierzemy pod uwagę szczególną sytuację samotnych matek lub ojców i rodzin z osobami borykającymi się z niepełnosprawnością. Należy jednak zaznaczyć, że osoby z niepełnosprawnością zazwyczaj potrzebują lokalu usytuowanego na parterze lub w budynku posiadającym windę. Znalezienie lokalu dostosowanego do takich potrzeb jest, przy odzyskiwaniu około 10 lokali rocznie, dość trudne – zauważa Hanna Kułakowska-Michalak.

182 nowe mieszkania

Gmina Piaseczno, jako jedna z nielicznych w okolicy, od kilku lat inwestuje budowę nowych mieszkań komunalnych.

– Od 2012 do 2019 roku oddaliśmy do użytkowania 6 budynków, tj. 182 mieszkania – mówi Hanna Kułakowska-Michalak. – Wyprzedzając Państwa obawy i pytania – Gmina Piaseczno nie przyznaje obywatelom Ukrainy mieszkań komunalnych i na ten moment nie przewidujemy takiej procedury.

TEKST: Biuro Promocji i Kultury Gminy Piaseczno, fot.: Anna Grzejszczyk

3 KOMENTARZE

  1. Zawsze się zastanawiałem nad tym jakie wypasione fury parkują pod blokami. Godne co najmniej posiadacza willi. Wniosek sam się nasuwa.

    • zapraszam w okolice parkingu ,przez naprawdę duze P ,na Świętojańską .Zdjęcie na początku art.fury,komóry i plazmy .No ale przecież biedni i się należy. Pieski wyprowadzają pod okoliczne posesje no i nie sprzątają po nich bo biedni,przecież.

  2. Moze P. wiceburmistrz wytłumaczy dlaczego w komunalnych mieszkają osoby bez tytułu prawnego do zajmowanego lokalu? Bo wiem że wszędzie uzyskanie takiego lokum to droga przez biurokratyczną mękę

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię