Nowe stawki za odholowanie pojazdu

0

POWIAT W 2023 roku na terenie powiatu piaseczyńskiego wzrosną opłaty za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym.

Opłaty w roku 2023:

 • rower lub motorower – opłata za usunięcie 140 zł; opłata za dobę przechowywania 25 zł; wysokość kosztów w razie odstąpienia 60 zł
 • hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego – opłata za usunięcie 140 zł; opłata za dobę przechowywania 25 zł; wysokość kosztów w razie odstąpienia 60 zł
 • motocykl – opłata za usunięcie 280 zł; opłata za dobę przechowywania 35 zł; wysokość kosztów w razie odstąpienia 120 zł
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3.5 t – opłata za usunięcie 600 zł; opłata za dobę przechowywania 50 zł; wysokość kosztów w razie odstąpienia 300 zł
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3.5 t do 7,5 t – opłata za usunięcie 750 zł; opłata za dobę przechowywania 65 zł; wysokość kosztów w razie odstąpienia 460 zł
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – opłata za usunięcie 1060 zł; opłata za dobę przechowywania 95 zł; wysokość kosztów w razie odstąpienia 570 zł
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – opłata za usunięcie 1575 zł; opłata za dobę przechowywania 170 zł; wysokość kosztów w razie odstąpienia 750 zł
 • pojazd przewożący materiały niebezpieczne – opłata za usunięcie 1915 zł; opłata za dobę przechowywania 250 zł; wysokość kosztów w razie odstąpienia 870 zł

Aby odzyskać pojazd, który został usunięty z drogi i odholowany na parking należy:

 1. Dokonać opłaty za usunięcie pojazdu oraz jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.
  Opłatę można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Piasecznie, przy ul. Czajewicza 2/4 (także kartą płatniczą lub kredytową) albo na rachunek bankowy nr 62 1020 1169 0000 8002 0107 8963.
 2. Z potwierdzeniem dokonania opłaty należy zgłosić się do podmiotu, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu (policjant, strażnik miejski, osoba dowodząca akcją ratowniczą) w celu uzyskania zezwolenia na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego.
 3. Z potwierdzeniem opłaty oraz zezwoleniem na odbiór pojazdu należy zgłosić się do Starostwa Powiatowego w Piasecznie Wydział Komunikacji i Transportu.
  05-500 Piaseczno, ul. Czajewicza 2/4 pok. 21 (II piętro)
  Arkadiusz Szewczyk, tel. 22 736 48 70 wew. 483, e-mail: [email protected]
 4. Odebrać pojazd z parkingu w Piasecznie.

Wymagane dokumenty:

– dokument tożsamości
– dokument upoważniający do używania pojazdu (od Banku, Leasingu)
– zezwolenie na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego wystawionego przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu (policjant, strażnik miejski, osoba dowodząca akcją ratowniczą)
Sposób załatwienia sprawy:
– wydanie zezwolenia na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego,
– wydanie decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Tryb odwoławczy: Od decyzji można odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Starosty Piaseczyńskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.988), art 130 a.Uchwała Rady Powiatu Piaseczyńskiego w sprawie ustalenia na rok 2023 wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię