Nowy termin powierzenia pracy obywatelowi Ukrainy

0

POWIAT Obowiązuje nowy termin złożenia powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie art. 10 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), który, w okresie od 1 do 14 lipca br., umożliwia podmiotom powierzającym wykonywanie pracy obywatelom Ukrainy złożenie zaległego powiadomienia, jeśli z jakiegoś powodu nie zrobili tego wcześniej. Jest to przepis ograniczony czasowo.

Z ww. możliwości może skorzystać tylko pracodawca, który zgłosił obywatela Ukrainy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w związku z powierzeniem mu pracy.

Uznaje się, że obywatel Ukrainy był uprawniony do wykonywania pracy w okresie objęcia go ubezpieczeniem społecznym lub ubezpieczeniem społecznym rolników albo w okresie następującym po dokonaniu zgłoszenia umowy o dzieło.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię