Nowymi szlakami przez piękne miasto

0

GÓRA KALWARIA Wiemy już, które projekty mieszkańców zostaną zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2019. Doczekają się tego aż cztery pomysły


W tym roku mieszkańcy miasta byli wyjątkowo twórczy i zgłosili 15 propozycji, z których – po weryfikacji – ratusz 11 poddał pod głosowanie. Ponieważ pula zabezpieczona w budżecie gminy na realizację inicjatyw mieszkańców została określona na 400 tys. zł, za te pieniądze uda się urzeczywistnić cztery pomysły (koszt realizacji każdego został oszacowany przez autorów na około 100 tys. zł). Najwięcej mieszkańców (242) poparło projekt zgłoszony przez Piotra Rytko (prezesa czerskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami), polegający na wytyczeniu w Górze Kalwarii Turystycznych Szlaków Tematycznych. Zaproponował on, aby ulicami prowadziły trzy trasy piesze: Nowej Jerozolimy (związany z założeniem miasta i funkcjonowaniem Kalwarii Mazowsza), Kultury Żydowskiej oraz Formacji Wojskowych, a także czwarta (łącząca trzy poprzednie) – Wielokulturowej Góry Kalwarii. Na terenie miasta zostałyby ustawione (lub powieszone na budynkach) ponumerowane tablice, aby zwiedzający poruszaliby się od jednej do drugiej. Następny ze zwycięskich projektów – Iwony Szymańskiej (zdobył 132 głosy) zakłada remont nierównej nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Pijarskiej (od młyna do ul. Kościuszki. Trzecia propozycja (pod nazwą „Piękne i czyste miasto”) , której autorką jest Aleksandra Górecka, przewiduje „stworzenie przyjaznych przestrzeni miejskich, podnoszących komfort przebywania na terenie miasta”, poprzez: zamontowanie obok siedziby ZGK, na skwerze przy Dominikańskiej i w pobliżu basenu zdrojów z wodą pitną (ewentualnie z podajnikami wody dla zwierząt), ustawienie słupów informacyjnych, ulicznych koszy na śmieci umożliwiających segregację odpadów i – co najciekawsze – zamalowanie wulgaryzmów na budynkach będących własnością gminy.

Ostatnia propozycja, która przejdzie w wazę realizacji to „Centrum Integracji Środowiskowej”. Pomysłodawca, Magdalena Mazur, chciałaby, aby gmina wyremontowała i doposażyła pomieszczenia w budynku przy ul. ks. Sajny 4, gdzie na co dzień pracują i przebywają osoby niepełnosprawne i dzieci ze świetlicy środowiskowej. Ma to pomóc w integracji tych osób z lokalną społecznością.

Przypomnijmy, że w ramach budżetu obywatelskiego powstał w mieście skatepark, a obecnie jest przebudowywana skarpa na park. Jeśli chodzi o ubiegłoroczne propozycje, zakończyło się projektowanie fontanny na rynku, nie doczekała się natomiast realizacji przebudowa otoczenia źródła św. Antoniego (projekt nadal nie jest gotowy). Przy tym – w ramach przyznanych funduszy – nie udało się ustalić co powoduje zanieczyszczenie wody źródlanej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię