Obrączkowanie ptaków w rękach mieszkańców

0
Obrączkowanie wybranych gatunków ptaków w rękach mieszkańców

KONSTANCIN-JEZIORNA Od dziś każdy z mieszkańców może zgłaszać uwagi do oferty na zadanie „Obrączkowanie wybranych gatunków ptaków na terenie gminy Konstancin-Jeziorna” złożonej przez Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwa Ornitologiczne


Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne złożyło ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego pn. „Obrączkowanie wybranych gatunków ptaków na terenie gminy Konstancin-Jeziorna”.

Zgodnie z art. 19a ust 4 ustawy z 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może złożyć uwagi do wymienionej oferty.

Uwagi w formie pisemnej można zgłaszać do 28 marca 2017 r. w następujący sposób:
• za pomocą poczty elektronicznej na adres: rolny-srodowisko@konstanciniezioma.pl
• w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, (pokój nr 4),
• listownie na adres: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna.

Poniżej treść oferty złożonej przez Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne

Oferta Mazowiecko-Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię