„OD DRZWI DO DRZWI”, program pilotażowy ruszył wczoraj

0

POWIAT Wczoraj ruszył projekt „OD DRZWI DO DRZWI”, dedykowany osobom z niepełnosprawnościami. Wnioski należy kierować do Starostwa

W ramach współpracy Powiatu Piaseczyńskiego oraz gmin: Piaseczno, Lesznowola, Konstancin-Jeziorna i Tarczyn, został sfinansowany i uruchomiony pilotażowy program transportu dedykowanego osobom z niepełnosprawnościami. Z usługi może skorzystać każdy kto zarówno samodzielnie, jak i z pomocą osoby towarzyszącej (asystent, opiekun, członek rodziny) nie może poruszać się środkami komunikacji publicznej oraz posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym, znacznym lub orzeczenie równoważne.

Od 26 września 2023 r. można składać wnioski o korzystanie z przejazdów jednorazowych lub stałych. Szczegóły dotyczące zasad korzystania z transportu znajdują się w Regulaminie.

Wniosek należy pobrać, wypełnić i dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno:
• bezpośrednio w siedzibie w Starostwa Powiatowego w Piasecznie w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w godzinach pracy urzędu,
• pocztą tradycyjną na adres Starostwa Powiatowego w Piasecznie z dopiskiem do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych,
• poprzez epuap Starostwa Powiatowego w Piasecznie do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych,
• pocztą elektroniczną na adres [email protected] z zastrzeżeniem, że po pozytywnej weryfikacji dokumentów, oryginały zostaną przekazane do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się do korzystania z usługi, osoby uprawnione bezpośrednio umawiają terminy kursów u Przewoźnika, którym jest firma:
USŁUGI TRANSPORTOWE JANUSZ DRELA
numer telefonu: 601 582 003
adres email: [email protected]

Projekt koordynowany jest przez Powiat Piaseczyński Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno, nr tel. 22 756 62 54 wew. 246, adres e-mail: [email protected]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię