Od marca bezpłatna opieka dla kobiet w ciąży w Szpitalu w Piasecznie. Specjalny program KOC

0

PIASECZNO Szpital św. Anny w Piasecznie dołączył do szpitali realizujących Program Koordynowanej Opieki nad Kobietą w Ciąży. Oznacza to, że każda pacjentka, która planuje poród w piaseczyńskim Szpitalu będzie mogła skorzystać z kompleksowej opieki oraz szerokiego zakresu badań, które oferuje program KOC. Aby skorzystać z tej możliwości należy podpisać deklarację przystąpienia do programu KOC.

Czym jest KOC?
KOC to kompleksowa opieka medyczna nad matką w okresie ciąży, porodu, połogu oraz jej nowo narodzonym dzieckiem, która zapewnia znacznie poszerzony pakiet świadczeń w stosunku do tradycyjnego modelu.
Do programu można przystąpić na każdym etapie ciąży, także w chwili przyjęcia do porodu. Świadczenia w ramach KOC są realizowane nieodpłatnie dla pacjentek, które złożyły deklarację przystąpienia do Programu.

CZYTAJ TAKŻE:  Teraz test na Covid-19 przy szpitalu zrobisz szybciej

Jakie korzyści wynikają z przystąpienia do Programu?
Przystępując do Programu Pacjentki mają zapewnioną pełno profilową opiekę w okresie ciąży, porodu, połogu oraz opiekę nad noworodkiem sprawowaną przez zespół lekarzy, pielęgniarek i położnych, w tym:

 • porady lekarzy położników
 • korzystanie z konsultacji innych specjalistów w ramach refundacji NFZ zgodnie z ordynacją lekarską ginekologa-położnika realizującego opiekę nad ciężarną,
 • porady doświadczonych położnych, które zapewnią edukację i pomogą w opracowaniu planu opieki przedporodowej i planu porodu,
 • możliwość uzyskania ciągłości opieki położnej środowiskowej nad matką i dzieckiem bezpośrednio po zakończeniu hospitalizacji,
 • badania laboratoryjne – analityczne, mikrobiologiczne oraz inne niezbędne badania wynikające ze wskazań medycznych,
 • edukację dietetyczną i laktacyjną,
 • całodobową Położniczą Izbę Przyjęć,
 • w przypadku patologii ciąży współpraca ze szpitalem klinicznym III stopnia referencyjności
 • świadczenia związane z porodem, w tym możliwość wykonania znieczulenia zewnątrzoponowego do porodu fizjologicznego,
CZYTAJ TAKŻE:  Punkty Szczepień Masowych w gotowości. Kiedy ruszą?

Jak przystąpić do programu?
Zainteresowane osoby mogą kontaktować się:
Telefoniczne:
22 7183443 – Oddział Ginekologiczno -Położniczy – całodobowe call-center
22 7354100– Poradnia Ginekologiczno -Położnicza – od poniedziałku do piątku od 8:00-18:00
Osobiście w Szpitalu ul. Mickiewicza 39,  05-500 Piaseczno :

 • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza: zapisy i rejestracja w recepcji przychodni
 • Izba Przyjęć Ginekologiczno – Położnicza: dyżur 24 godz.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię