Od nowego roku łatwiejsze procedury dla planujących budowę domu. Zgłaszasz i budujesz!

4

Od 3 stycznia 2022 r. wejdzie w życie ustawa umożliwiająca łatwiejszą i szybszą budowę domów mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 mkw.

Dom do 70 mkw

Od 3 stycznia 2022 r. zaczną obowiązywać przepisy ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. poz. 1986). Łatwiejsza budowa domu mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 mkw to jeden z 10 flagowych projektów rządowego programu Polskiego Ładu.

Ustawa umożliwia szybszą i łatwiejszą budowę wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 mkw. Obszar takich domów musi się mieścić w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa ich ma być prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora.

Budowa takich domów będzie mogła być realizowana w uproszczonej procedurze, tj.:

  • na podstawie ułatwionego zgłoszenia;
  • bez obowiązku ustanowienia kierownika budowy;
  • bez obowiązku prowadzenia dziennika budowy.

Warto podkreślić, że nowe regulacje nie zakazują inwestorowi ustanowienia kierownika budowy, prowadzenia dziennika budowy lub skorzystania z uproszczonego trybu zgłoszenia, a stanowią możliwość i alternatywę, jaką inwestor będzie miał do wyboru.

Ułatwienia w procedurze zgłoszenia polegają na wyłączeniu możliwości zgłoszenia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej sprzeciwu do dokonanego przez inwestora zgłoszenia. Do budowy będzie można przystąpić od razu po doręczeniu organowi administracji architektoniczno-budowlanej odpowiedniego zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów.

Do zgłoszenia w tym przypadku konieczne będzie dołączenie dodatkowych oświadczeń o tym, że:

  • planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych;
  • inwestor przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nieustanowienia kierownika budowy;
  • dokumentacja dołączona do zgłoszenia jest kompletna.

Budowa domu o powierzchni zabudowy  do 70 mkw w uproszczonym trybie musi być zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku wymagać będzie uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, która w tym przypadku będzie wydawana w terminie 21 dni.

3 stycznia 2022 r. wejdzie także w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy. Rozporządzenie określa jednolity wzór wniosku. Dzięki temu każdy będzie mógł z wykorzystaniem aplikacji e-Budownictwo (dostępnej pod adresem e-budownictwo.gunb.gov.pl) złożyć cyfrowo wniosek o decyzję o warunkach zabudowy, bez konieczności odwiedzania urzędu lub poczty. Poza tym wniosek zawierać będzie wskazówki dotyczące prawidłowego wypełnienia oraz załączania wymaganych dokumentów.

Pod koniec stycznia będzie ogłoszony wynik konkursu na najlepsze projekty domu do 70 mkw. Celem konkursu jest wyłonienie projektów koncepcyjnych o wysokich walorach architektoniczno-funkcjonalnych, ekologicznych, oszczędnych i estetycznych. Na ich podstawie zostaną przygotowane projekty budowlane przeznaczone do wielokrotnego zastosowania. W II kwartale przyszłego roku zostaną one udostępnione w specjalnie utworzonym serwisie na stronach gov wszystkim zainteresowanym do wykorzystania przy zaspokajaniu własnych potrzeb mieszkaniowych. W ten sposób najlepsze, dostępne i uniwersalne rozwiązania architektoniczne będą mieć szansę na powszechne zaistnienie.

 

4 KOMENTARZE

  1. Ciekawe dlaczego akurat 70m2, a nie np. 170m2, 270m2 albo nawet więcej skoro „budowa ich ma być prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora”, a więc ma w nim zamieszkać. Przecież nikt nie jest idiotą i nie postawi sobie stodoły 1000m2, której nie będzie go stać nawet ogrzać lub chociaż umeblować. Jakaś porypana, pokrętna logika. Generalnie, wracając do korzeni to jakim prawem dla własności prywatnej, tu gruntu akurat narzucane są jakiekolwiek limity poza ogólnymi zasadami i planem miejscowego zagospodarowania terenu żeby ktoś bloku czy fabryki na osiedlu nie postawił między domami. Jak ktoś chce to niech buduje jak mu się podoba, to jemu strop na łeb spadnie gdy coś źle zrobi i to jego problem, a nie urzędnika. Niech postawi nawet „ulepa” z blachy falistej jak Indianie w Ameryce Łacińskiej i się w nim zamelduje. „Dzikusy” (przepraszam za określenie ale takie mi tu pasuje i nie jest użyte w celu obrażenia kogokolwiek) w buszu czy dżungli mają więcej wolności niż my tu w pseudo-cywilizowanej Europie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię