Opaski z przyciskiem SOS dla seniorów

2

KONSTANCIN-JEZIORNA Gmina Konstancin-Jeziorna w trosce o zdrowie i życie osób starszych, a także w myśl opracowywanej polityki senioralnej, zakupi opaski bezpieczeństwa wyposażone w przycisk SOS. Na ten cel przeznaczono w tegorocznym budżecie 20 tys. zł.


 

Gmina Konstancin-Jeziorna zakupi opaski bezpieczeństwa dla seniorów. Mieszkańcy zainteresowani otrzymaniem takiego urządzenia będą musieli złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej specjalny wniosek. Nabór potrwa od 2 do 30 listopada 2020 r.

Pomoc na ręku

Urządzenie w formie zegarka na rękę jest bardzo ważnym elementem uzupełniającym system sprawowania opieki nad niesamodzielnymi seniorami i służy do wezwania przez nich pomocy, poprzez wciśnięcie przycisku i uruchomienie automatycznego sygnału, w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia. Opaskę będzie mogła otrzymać osoba, która jest mieszkańcem gminy Konstancin-Jeziorna, ukończyła 65. rok życia, mieszka samotnie w domu lub lokalu mieszkalnym i nie jest czynna zawodowo. Pierwszeństwo, po spełnieniu powyższych warunków, mają niepełnosprawni i osoby z orzeczeniem lekarskim wskazującym na przewlekłe choroby, takie jak: cukrzyca, epilepsja czy choroby układu sercowo-naczyniowego itd.

Co trzeba zrobić?

Seniorzy, którzy chcieliby otrzymać opaskę bezpieczeństwa muszą złożyć wniosek, na specjalnym formularzu, do Ośrodka Pomocy Społecznej. Nabór będzie prowadzony od 2 do 30 listopada 2020 r. Wnioski będą przyjmowane od osób bezpośrednio zainteresowanych lub upoważnionych przez wnioskodawcę. Później komisja kwalifikacyjna, po rozpatrzeniu wszystkich wniosków, sporządzi listę osób uprawnionych do otrzymania opaski. Urządzenia będą wydawane do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ich zakup. Należy pamiętać, że opaska będzie własnością gminy, a osoby, które ją otrzymają nie mogą jej przekazywać osobom trzecim, a także będą odpowiedzialne za prawidłowe jej użytkowanie.

Sieć życia

Warunkiem otrzymania opaski będzie także złożenie deklaracji członkowskiej i wniosku do operatora systemu teleopieki – Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej – i wypełnienie karty wezwania pomocy w „Sieci Życia”, prowadzonej przez tę organizację. Sieć działa na zasadach non profit. Usługa zwyczajowo przez pierwszy rok jest bezpłatna, w kolejnych latach opłata jest dobrowolna i wynosi średnio 5 zł rocznie. Może też być kontynuowana nieodpłatnie. Niezbędnym warunkiem otrzymania i uruchomienia opaski jest również zakup przez osobę, której przyznano urządzenie, karty SIM. Można ją nabyć u dowolnego operatora sieci komórkowej. W ramach systemu dyżurujący przez całą dobę pracownicy operatora, niezwłocznie po otrzymaniu sygnału z opaski, przekazują wezwanie odpowiednim służbom, które podejmą interwencję. Warto zaznaczyć, że system ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej działa z powodzeniem od przeszło 30 lat.

Pracownicy pomogą

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej zainteresowanym osobom pomogą wypełnić wniosek o wydanie opaski, a także deklaracji członkowskiej i wniosku o rejestrację w Społecznej Krajowej Sieci Ratownictwa. Udzielą również wszelkich informacji na ten temat. W ramach tej inicjatywy, wykorzystując nowoczesne technologie, gmina chce zadbać o poczucie bezpieczeństwa osób starszych. Samorząd będzie przyglądał się efektom funkcjonowania systemu, jeżeli przyniosą one oczekiwane rezultaty, to w kolejnych latach, w miarę możliwości finansowych gminy, projekt będzie kontynuowany.

 

Źródło: www.konstancinjeziorna.pl

2 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię