Ostatni miesiąc na wypełnienie ważnej deklaracji

0

PIASECZNO Przypominamy o konieczności wypełnienia ankiety dotyczącej Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Aby uniknąć kar, trzeba obowiązek ten wypełnić do końca czerwca 2022 r.

Gmina Piaseczno przypomina, że do 30 czerwca 2022 roku należy złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącą źródeł ogrzewania. Deklaracje złożone w procesie ankietyzacji przeprowadzonym przez Gminę Piaseczno w roku 2021 w ramach zadania pod nazwą „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Piaseczno” nie zwalniają z obowiązku przekazania informacji do bazy tworzonej aktualnie przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (CEEB).

W dniu 1 lipca 2021 r. ruszył proces składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła jakie są wykorzystywane w budynkach. Oznacza to, że każdy właściciel/zarządca budynku jest obowiązany do wypełnienia deklaracji w ramach projektu: Zintegrowany system ograniczenia niskiej emisji (ZONE), którego głównym celem jest poprawa jakości powietrza. Stosowanie złej jakości opału, używanie niesprawnych i przestarzałych kotłów powoduje emitowanie do powietrza szkodliwych dla zdrowia substancji. Program realizowany jest przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego a wykonywany przez Gminę i jest niezależny od inwentaryzacji źródeł ciepła prowadzonych przez Gminę Piaseczno oraz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

CZYTAJ TAKŻE:  Rozmowy z katem w Piasecznie

Otrzymane dane trafią do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. CEEB to istotne narzędzie wspierające wymianę starych kotłów grzewczych a tym samym dbanie o czyste powietrze.

Deklarację można wypełnić:
– samemu bez wychodzenia z domu w postaci deklaracji on-line – wystarczy mieć profil zaufany lub e-dowód;
– wypełnioną wysłać pocztą;
– osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5 lub Świętojańska 5a.

Najważniejsze informacje:
– deklarację musi wypełnić każdy właściciel lub zarządca nawet jeśli wcześniej wypełnił ankietę dla Gminy Piaseczno, czy wziął udział w Narodowym Spisie Powszechnym,
– deklarację wypełniamy dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,
– na złożenie deklaracji właściciele/ zarządcy istniejących budynków mają 12 miesięcy czyli do dnia 30 czerwca 2022 r., dla budynków nowopowstałych w terminie 14 dni od dnia uruchomienia instalacji grzewczej,
– w deklarację wpisujemy wszystkie źródła ciepła, jakie znajdują się w budynku.

CZYTAJ TAKŻE:  Zaszalał w drogerii, rachunek wyniósł prawie 2 tys. zł

Kary za niezłożenie deklaracji w terminie

Niezłożenie deklaracji w terminie naraża właściciela/zarządcę budynku na sankcje karne wprowadzone w art. 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Za brak złożenia deklaracji grozi grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń. Dotyczy to również konieczności złożenia nowej deklaracji po zmianie źródła ciepła.

Informujemy, że na stronie internetowej: ceeb.gov.pl można sprawdzić czy dla danego budynku złożono taką deklarację.

Szczegółowe informacje na stronie: www.gunb.gov.pl.
Link do złożenia deklaracji znajdują się na stronie: ceeb.gov.pl.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię