Otoczenie dworu w Brześcach jest jednak zabytkiem. Ostatecznie!

0

GÓRA KALWARIA We wrześniu 2020 roku pisaliśmy o decyzji konserwatora zabytków, który postanowił wpisać do rejestru otoczenie zespołu dworsko-parkowego w Brześcach. Nie spodobało się to wielu mieszkańcom, którzy złożyli odwołanie do ministra kultury. Teraz minister kultury ostatecznie potwierdził, że wpisanie otoczenia dworu do rejestru zabytków było zgodne z prawem


O wpisanie otoczenia dworu w Brześcach do rejestru zabytków od lat zabiegał Andrzej Mauberg z fundacji „Dwór i folwark w Brześcach”.
Nie możemy pozwolić, aby zabytek i jego otoczenie zostały oszpecone przez nieprzemyślaną politykę planistyczną – mówił w 2018 roku na łamach Kuriera Południowego. Mauberg nie ograniczył się tylko do słów. Inna organizacja, z którą jest związany – warszawskie Stowarzyszenie Domus Polonorum – wystąpiła do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie z wnioskiem o powiększenie strefy ochrony konserwatorskiej otoczenia zespołu dworsko-parkowego w Brześcach. W sierpniu 2018 roku konserwator wszczął w tej sprawie postępowanie, uznając argumentację stowarzyszenia. Już wówczas pomysł ten budził kontrowersje, dzieląc mieszkańców malowniczej miejscowości. Wielu z nich zarzucało Andrzejowi Maubergowi, że nie konsultował z nimi wniosku do konserwatora. Ten podjął decyzję o wpisaniu otoczenia dworu do rejestru zabytków we wrześniu 2020 roku. Spotkało się to z gwałtowną reakcją niezadowolonych ludzi, którzy odwołali się od niej do ministra kultury. Cała sprawa toczyła się ponad dwa lata. W końcu Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego potwierdziło, że wpisanie przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków otoczenia dworu w Brześcach do rejestru zabytków odbyło się zgodnie z prawem. Minister kultury oddalił jednocześnie wszystkie złożone w tej sprawie odwołania. W wydanej decyzji czytamy, że zespół w Brześcach posiada ponadprzeciętną wartość dla regionu, jako przykład rezydencji ziemiańskiej, której geneza sięga XV wieku. Jest to jeden z cenniejszych barokowych dworów na terenie Mazowsza, a jego otoczenie cechuje się unikalnymi wartościami krajobrazowymi.

TW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię