Otwarte zostały oferty dla zadania “Projekt i budowa południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca – Odcinek A od węzła Lotnisko (bez węzła) do węzła Lesznowola (z węzłem) o długości odcinka ok. 6,64 km”.


Najniższą cenę, 221,4 mln zł, zaoferowała firma Rubau, natomiast najwyższą cenę, 293,7 mln zł, ma oferta złożona przez Metrostav Polska S.A.

Wszyscy wykonawcy zaoferowali termin realizacji 34 miesiące (w trakcie robót budowalnych nie wlicza się okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca) oraz okres gwarancji jakości 10 lat.

Postępowanie zostało ogłoszone w trybie przetargu ograniczonego, dwustopniowego.
W pierwszym etapie zostało złożonych 19 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Pozytywną weryfikację przeszli wszyscy i ci wykonawcy otrzymali zaproszenia do składania ofert.

Złożone oferty będą badane i oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów: – cena; – okres gwarancji; – termin realizacji.

Termin podpisania umowy zaplanowany został w połowie 2017 r., przy braku odwołań konkurentów biorących udział w przetargu.

Zadanie zostało podzielone na 3 odcinki:
– węzeł Warszawa Lotnisko – Lesznowola – ok. 6,6 km “A”;
– Lesznowola – Tarczyn – ok. 14,8 km “B”;
– Tarczyn – obwodnica Grójca – ok. 7,9 km “C”.

Zadaniem wykonawców będzie wybudowanie dwujezdniowej trasy ekspresowej o łącznej długości ok. 29 km. Dostępność do drogi będzie możliwa poprzez węzły drogowe:

– węzeł Zamienie
– węzeł Lesznowola
– węzeł Antoninów
– węzeł Złotokłos
– węzeł Tarczyn Północ
– węzeł Tarczyn Południe

Wybudowane zostaną również urządzenia ochrony środowiska jak i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Parametry techniczne: – klasa drogi – S – długość – ok. 29 km (6,6km + 14,8km + 7,9 km) – liczba jezdni – 2 – przekrój normalny: •na odcinku od węzła Warszawa Lotnisko – do węzła Lesznowola – dwie jezdnie po trzy pasy ruchu, pas dzielący 5 m •od węzła Lesznowola – do końca opracowania: dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, pas dzielący 12,0 m (rezerwa pod trzeci pas ruchu).

– O otwarciu ofert GDDKiA poinformowała mnie kilka minut temu – mówi radny Lesznowoli Marcin Kania. – To ważna inwestycja dla mieszkańców gminy Lesznowola, która z pewnością będzie determinować nie tylko rozwój naszej gminy, ale także całego regionu podwarszawskiego.

Adam Braciszewski

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię