KONSTANCIN-JEZIORNA Festiwal Otwarte Ogrody służy szerokiemu uczestnictwu i korzystaniu z bogatego dziedzictwa kulturowego Konstancina-Jeziorny. Wyjątkowy rok 2017, w którym wypadło 120–lecie Konstancina-Jeziorny oraz 100–lecie Uzdrowiska, powinien być jedną z inspiracji w ogrodowych prezentacjach.


Otwarte Ogrody szansą na lokalną integrację

Otwarte Ogrody od wielu lat integrują lokalną społeczność wokół wydarzeń kulturalnych w prywatnych ogrodach, będąc okazją do zapoznania się z bogatym dziedzictwem kulturowym, oraz twórczością, zainteresowaniami i hobby mieszkańców Konstancina-Jeziorny.

Festiwal od lat uczestniczy w programie Europejskich Dni Dziedzictwa, których tegoroczne hasło to “Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu”. Temat ten ma zachęcić do przyjrzenia się otaczającemu nas krajobrazowi i zmian jakie w nim zachodzą, krajobrazowi pojmowanemu nie tylko jako dzieło przyrody, ale również kulturowo, jako zapis wieloletniej działalności człowieka. Idea ta doskonale współgra z klimatem towarzyszącym tegorocznym konstancińskim jubileuszom.

Otwórz swój ogród dla innych

Organizatorzy oczekują, że X Festiwal będzie miejscem spotkań wszystkich pokoleń mieszkańców, dając możliwość interesującego spędzenia czasu, poznania ciekawych ludzi i ich twórczości. Zapraszamy malarzy, rzeźbiarzy, muzyków, pisarzy oraz wszystkich, którzy chcą się podzielić swoimi zainteresowaniami i pasjami, do otwarcia swojego ogrodu i prezentacji lub udostępnienia ogrodu innym artystom czy twórcom.

Jak zgłosić się do wspólnej zabawy?

Udział w festiwalu jest dobrowolny, a wstęp do zgłoszonego ogrodu dla odwiedzających gości jest nieodpłatny. W zgłoszeniu należy wskazać adres ogrodu/nieruchomości, planowany program (ekspozycja, spotkanie, koncert etc.), daty i godziny otwarcia oraz kontakt. Na zgłoszenia organizatorzy oczekują do 7 lipca.

Informacje i zgłoszenia:

  • Klub Inicjatyw Obywatelskich (koordynator festiwalu) – Hanna Budnicka, hbudnicka@op.pl, tel. 698 650 898;
  • Towarzystwo Miłośników Piękna i Zabytków Konstancina – dr Czesława Gasik, tel. 22-756 44 40;
  • UMiG Konstancin-Jeziorna – Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej, promocja@konstancinjeziorna.pl, tel. 22 201 19 74

Dodatkowe informacje na temat festiwalu Otwarte Ogrody można znaleźć pod adresem: www.otwarteogrody.pl.

Organizatorami X Festiwalu „Otwarte Ogrody” są: Klub Inicjatyw Obywatelskich (koordynator) i Towarzystwo Miłośników Piękna i Zabytków Konstancina, a także Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej UMiG Konstancin-Jeziorna oraz Konstanciński Dom Kultury.

źródło: konstancinjeziorna.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię