Pamiętaliście o deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków?

0

POWIAT Właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek złożyć deklarację o źródle ciepła do CEEB w wyznaczonym terminie.

Uwaga, do 30 czerwca 2022 roku należy złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącą źródeł ogrzewania. Na stronie internetowej: ceeb.gov.pl można sprawdzić czy dla danego budynku złożono taką deklarację.

Dla budynków, których źródło ciepła zostało uruchomione po 1 lipca 2021 roku termin złożenia wniosku wynosi 14 dni. Z kolei w przypadku budynków, gdzie źródło ciepła zostało uruchomione przed 1 lipca 2021, czas na złożenie deklaracji upływa 30 czerwca 2022 roku!!!

Należy pamiętać, że w przypadku zmiany źródła ciepła konieczne jest jego zgłoszenie w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Więcej informacji na: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię