Park w Zamieniu nie będzie jednak zabytkiem?

1

LESZNOWOLA Gmina odwołała się od decyzji konserwatora zabytków w sprawie wpisania części parku do rejestru zabytków. Stowarzyszenie Mieszkańców Nowego Zamienia protestuje

Pod koniec lipca Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał część 17-hektarowego obszaru, zielonego terenu wraz z czterema budynkami, do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego. Oznacza to, że w rejestrze znalazła się połowa obszaru wpisanego wcześniej do gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków. Gmina niedawno złożyła odwołanie od decyzji konserwatora zabytków.

Dla dobra publicznego

Odwołanie, jak wyjaśnia gmina, dotyczy nieruchomości publicznych. Oznacza to tereny stanowiące własność gminy Lesznowola, które służą zadaniom publicznym. Mowa tu m.in. o drogach powszechnego korzystania i dwóch działkach zabudowanych. Na pierwszej z nich znajduje się budynek po dawnym przedszkolu zakładowym. Obecnie mieści się tu strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamieniu. Druga działka zabudowana jest garażem przeznaczonym na wóz strażacki OSP w Zamieniu.
Władze gminy swoją decyzję uzasadniają dobrem publicznym. Jeśli wspomniane nieruchomości zostaną wpisane do rejestru zabytków, gmina będzie miała ograniczone możliwości dokonywania szybkich remontów, przebudowy, rozbudowy czy innych działań interwencyjnych, bądź mających na celu modernizację infrastruktury. Drogi powszechnego korzystania, jak czytamy w wyjaśnieniach, „nie stanowią historycznego układu drogowego”.

Puste obietnice

Przewodniczący Stowarzyszenia Mieszkańców Nowego Zamienia Robert Tyszek nie ukrywa oburzenia.
– Z jakiegoś nieznanego powodu gmina zerwała wszystkie składane publicznie zapewnienia – czytamy w oświadczeniu wydanym przez Stowarzyszenie. – Pomimo to, że jesteśmy stroną w postępowaniach w sprawie tego terenu, nie zostaliśmy o odwołaniu poinformowani.
W obszernych wyjaśnieniach przewodniczący podkreśla, że powoływanie się na brak „historycznego układu drogowego” i utrudnienia w ewentualnych modernizacjach „nie mają poparcia w faktach”. Sama gmina określiła w studium uwarunkowań teren Zamienia jako teren podlegający ochronie ze względów krajobrazowo-kulturowych. Główna aleja znajduje się na mapach z 1914 r. W lipcu potwierdził ten fakt również konserwator zabytków wydając decyzję o wpisie dawnego folwarku do rejestru zabytków wojewódzka mazowieckiego.
– Wójt ma najwyraźniej zdanie całkowicie odmienne, odwrotne do dowodów – podkreśla Robert Tyszek w piśmie. – To my, mieszkańcy, stanęliśmy w obronie jedynego parku w okolicy, choć to powinno być obowiązkiem rządzących. Założyliśmy stowarzyszenie, poświęciliśmy swój czas, siły, wiedzę i serce. Osiągnęliśmy niebywały sukces, a teraz ci rządzący dążą do zniweczenia społecznych wysiłków. Żądamy wycofania tego odwołania – może w ten sposób chociaż częściowo gmina odzyska społeczne zaufanie – puentuje przewodniczący.
Odwołanie gminy od decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 31 lipca będzie rozpatrywał Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

APA

 

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię